Novinky

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 29.6.2019 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov FS – DS / eDovoz (deklaračný systém) a IS CEP, v rámci ktorej bude realizovaná inštalácia novej verzie uvedených systém...

Po úspešnom testovaní a pilotnej prevádzke je od 3. 6. 2019 možné k už zaevidovanému CV zasielať do systému CEP aj elektronické prílohy .

MerkurIS

Od verzie 1.0.15.2662 je v programe MerkurIS práca s prílohami integrovaná priamo. Ku každému colnému vyhláseniu v dovoze je možné pripojiť dokument...

V predchádzajúcom období prebehla pilotná prevádzka za účelom otestovania elektronického zasielania príloh do CEPu. Naša spoločnosť sa pilotného testovania zúčastnila s novým programom MerkurIS.
Keďže pilotná prevádzka bola vyhodnotená ako úspešná, s potešením vám oznamujeme, že elektronické príloh...

Na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že s platnosťou od 28. 4. 2019 bude sprístupnený automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení.

Uvedené zmeny budú sprístupnené v programe MekurIS od verzie 1.0.149.2585 a JCDwin od verzie 2019.2.

Pre komunikáciu so s...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 3.2.2019 (nedeľa) bude v čase od 19:00 hod. do 23:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkovan...

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 8.10.2018 ( pondelok ) v čase od 11:45 do 14:45 prerušená dodávka elektriny v priestoroch našej spoločnosti.

Z tohoto dôvodu bude v uvedenom čase obmedzená schopnosť našej spoločnosti komunikovať telefonicky a elektronicky.

Ďaku...

30.9.2018 o 00:00 hod. boli nasadené nové verzie colných produkčných systémov FS – DS / eDovoz (deklaračný systém). V dôsledku tejto zmeny dochádza k zmene komunikačných schém u vybratých typov správ podľa aktualizovaných technických špecifikácií pre elektronickú komunikáciu. Zmena sa dotýka nasle...

Na stránke s dokumentáciou k programu JCDwin boli publikované nové Všobecné zmluvné podmienky pre Zmluvu o používaní služieb programu JCDwin. Úprava spočíva iba v zosúladení znenia s novým Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním os...

GDPR je nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, platné od 25. mája 2018.
Viac o GDPR a o tom, ako pristupujeme k ochrane osobných údajov sa dočítate v dokumente Zásady ochrany osobných údajov .

Nové stránky prinášajú aj nový e-Shop, prostredníctvom ktorého môžete rýchlo a prehľadne objednávať colné tlačivá