MerkurIS - softvér pre colných deklarantov

Presvedčte sa o výhodách, ktoré ponúka MerkurIS
CHCEM VEDIEŤ VIACEJ

ISTAT pre hlásenia Intrastat

Najrozšírenejší komerčný softvér pre tvorbu a odosielanie hlásení Intrastat
CHCEM VEDIEŤ VIACEJ

Colné tlačivá pre tlač colných dokladov

Col 207, EUR, CMR (aj s anglickým popisom)...
CHCEM VEDIEŤ VIACEJ

Správa IT systémov aj pre colných deklarantov

Aby Vám problémy s počítačmi nerobili vrásky na čele
CHCEM VEDIEŤ VIACEJ

 

Colným deklarantom poskytujeme softvér a kompletný servis pre vystavovanie colných dokladov na počítači

Softvér pre colných deklarantov
Softvér MerkurIS je určený pre elektronické colné odbavenie tovaru ktorý sa dováža z / vyváža do tretích krajín, mimo EÚ priamo, prípadne sa pod colným dohľadom tranzituje v krajinách EU.Program používa široký rozsah používateľov od malých firiem, ktorí preclievajú iba pre svoje účely až po veľké colné deklarácie, ktoré poskytujú preclievanie v rámci svojich služieb pre svojich klientov.
Program pre hlásenia INTRASTAT
Softvér IStat je určený pre primárny zber, evidenciu a odosielanie štatistických hlásení. Program slúži pre firmy zaoberajúce sa intrakomunitárnym obchodom v rámci EU. Umožňuje evidovať údaje pre viac spravodajských alebo organizačných jednotiek, čo umožňuje jeho použitie aj pre väčšie firmy, prípadne pre firmy, ktoré sa zaoberajú zastupovaním spravodajských jednotiek na základe plnomocenstva.

 

Základným predpokladom pre kvalitnú tlač je použitie správneho tlačiva. Pretože mnoho deklarantov má problémy s tlačou, zapríčinené použitím nekvalitných a nepresných tlačív, ponúkame Vám tlačivá, ktoré sú dlhodobo odskúšané z hľadiska kvality a presnosti tlače. Pre zabezpečenie kvalitnej tlače odporúčame tlačivá s perforáciou, ktorá zabezpečuje presné vedenie tlačiva v ihličkovej tlačiarni, takže ani pri starších tlačiarňach, prípadne tlačiarňach nižšej kvality, nedochádza k prešmykovaniu tlačiva pod valcom tlačiarne.
Každý informačný systém potrebuje odbornú starostlivosť...
Nezáleží na tom, či používate jeden počítač, alebo komplikovaný počítačový informačný systém. Tieto zariadenia vyžadujú pravidelnú údržbu, podobne ako Vaše auto. V aute pravdepodobne meníte olej v pravidelných intervaloch a nie až vtedy, keď sa zadrie motor.

NOVINKY

V dôsledku zmien na strane FS SR, ktoré sa realizovali 1.12.2023 môže nastať situácia, že nie je možné prihlásiť sa do CEP.
Problém môže vyriešiť inštalácia novej verzie 1.1.7 aplikácie D.Suite/eIDAS. Inštalácia novej verziee sa musí urobiť na každom počítači, kde sa spúšta MerkurIS.

Najnovšiu ve...


 

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 2.12.2023 (sobota) v čase od 22:00 hod. do 23:00 hod. budú realizované práce na infraštruktúre FS v dôsledku čoho budú nedostupné služby produkčných systémov v oblasti colnej – DS/eDovoz (Deklaračný systém/eDovoz, ECS, ICS, ePP –...


 

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 12.8.2023 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka produkčného portálu eCommerce (Portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie nasadenia systémových ak...


 

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že že dňa 13.1.2023 (piatok) v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka produkčného portálu eCommerce (Portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie nasadenia zmenových a...


 

čítaj ďalej...