MerkurIS - nový softvér pre colných deklarantov

Presvedčte sa o výhodách, ktoré ponúka nový softvér MerkurIS

CHCEM VEDIEŤ VIACEJ

JCDwin - osvedčená klasika

Najpoužívanejší softvér pre colných deklarantov používate už od roku 2000

CHCEM VEDIEŤ VIACEJ

ISTAT pre hlásenia Intrastat

Najrozšírenejší komerčný softvér pre tvorbu a odosielanie hlásení Intrastat

CHCEM VEDIEŤ VIACEJ

Colné tlačivá pre tlač colných dokladov

Col 205, 206, 207, EUR, CMR (aj s anglickým popisom)...

CHCEM VEDIEŤ VIACEJ

Správa IT systémov aj pre colných deklarantov

Aby Vám problémy s počítačmi nerobili vrásky na čele

CHCEM VEDIEŤ VIACEJ

Kompletný servis pre vystavovanie colných dokladov na počítači

Od svojho vzniku v roku 1997 ponúkame produkty a služby pre colných deklarantov, ktoré poskytujú kompletný servis pre vystavovanie colných dokladov na počítači. Naše produkty zahŕňajú v prvom rade programové výbavenie pre vytváranie colných dokladov a elektronickú komunikáciu s finančnou správou prostredníctvom CEP.

  • rok 1998 softvér JCD (autor Ing. Peter Bolemant)
  • rok 2000 softvér JCDwin - nahradil softvér JCD
  • rok 2004 softvér IStat - pre primárny zber, evidenciu a odosielanie štatistických hlásení Intrastat
  • rok 2017 softvér MerkurIS - priamy nasledovník softvéru JCDwin

Tieto produkty sú doplnené ďalšími produktami a službami:

  • colné tlačivá
  • dodávky počítačovej techniky, inštalácia
  • antivírová ochrana
  • kompletný servis informačných systémov.
Posledné novinky - ukáž všetky

Pre podpisovanie a odosielanie správ v programoch JCDwin a MerkurIS sa používa aplikácia D.Suite/eIDAS (www.slovensko.sk).

V nových verziách 1.0.17 a 1.0.18 D.Suite/eIDAS sa v niektorých prípadoch môže objaviť nasledovný problém: po prvom spustení aplikácie D.Suite/eIDAS po štarte počítača sa apli...

20.6.2019 sme z Finančného riaditeľstva SR obdržali nové Schválenie tlače jednotného colného dokladu COL207


Od dnešného dňa máme tieto tlačivá na sklade a môžete si ich objednať v našom e-shope