na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 30.11.2019 (sobota) bude v čase od 22.00 hod. do 00.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS Tranzit (Tranzitný systém/NCTS) z dôvodu inštalácie novej verzie do prevádzky.

V čase odstávky systému Tranzit bude taktiež odstavená prevádzka systému IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov), takže nebudú dostupné nasledovné elektronické služby:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

Dôležité upozornenie:

Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene schém komunikačných správ od 1.12.2019 (od 00:00 hod.) u všetkých typov správ podľa vyššie uvedenej aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu, ktorá sa dotýka služby :

  • elektronická komunikácia k systému Tranzit (NCTS) – spracovanie podaní colných vyhlásení v režime Tranzit

Vzhľadom k tomu, že nasadenie verzie bude vykonané Big Bang metódou, bude potrebné, aby k termínu 1.12.2019 v čase od 00:00hod., mali všetci používatelia nainštalovanú novú verziu resp. aktualizované schémy pre všetky typy správ pre elektronickú komunikáciu v rámci uvedených systémov a služieb. Po tomto termíne nebudú pre tento typ elektronickej komunikácie systémami FS prijímané správy so starou verziou xsd schém.

Zasielanie komunikačných správ so starou verziou xsd schém odporúčame ukončiť pred termínom začatia odstávky, t.j. 30.11.2019 v čase do 21:30 hod., aby sa predišlo prípadným následným problémom so spracovaním týchto správ.

Čo je potrebné urobiť:

Aby bolo možné v našich programoch použiť nové verzie xsd schém, je nutné aktualizovať číselník Dials.xml pre aplikáciu CEP.EKRInterface:

Program MerkurIS

aktualizácia číselníka prebehne automaticky ihneď po prvom príhlásení do CEPu, po aktivácii elektronickej komunikácie a následnom stiahnutí nových číselníkov.

Program JCDwin

je potrebné aktualizovať program na verziu ver=2019.4(19.4.34.1125) - túto aktualizáciu je možné urobiť už dnes. Po aktualizácii programu je možné aktualizovať číselník Dials.xml manuálne v aplikácii CEP.EKRKlient (potrebné prihlásenie a potom v menu „Nástroje“ -> „Aktualizovať číselníky“). Ak túto aktualizáciu neurobíte, po 30.11.2019 vás program na aktualizácie vyzve.

Previous Post Next Post