Novinky

Ako sme vás už informovali, od 31. 01. 2021 v čase od 00:00 hod pripravuje Finančná správa SR prechod na podateľňu eIDAS. Aby aj po tomto termíne bolo možné používať program MerkurIS, je potrebné okrem aktualizácie programu splniť aj dve ďalšie podmienky.

Bez splnenia nižšie uvedených 3 podmien...

Od 31. 01. 2021 pripravuje Finančná správa SR prechod na podateľňu eIDAS. Prechodom agendy v elektronickom colnom konaní do režimu eIDAS bude možné iniciálne podania, teda nové obchodné prípady, odosielať a prijímať len cez nový kanál EKR eIDAS.
Jedná sa o tieto agendy:
• Predbežné colné vyhlá...

Na základe informácie z Finančnej správy SR Vám oznamujeme, že nasadenie nového komunikačného štandardu CEP v súlade s eIDAS, ktoré bolo plánované na 16.1.2021 sa odkladá z dôvodu nepripravenosti zo strany niektorých dodávateľov softvéru.

MerkurIS na zmenu už je pripravený a keď bude známy ko...

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) 31.1.2020 vystúpilo z EÚ prijatím dohody o vystúpení. Na základe tejto dohody sa Spojené kráľovstvo od 1.2.2020 stalo treťou krajinou. Tým, že ide o BREXIT s dohodou, počas prechodného obdobia, t. j. od 1.2.2020 do...

S platnosťou od 5.1.2021 od 17:00 Finančná správa SR mení znenie pravidla PR004 pre vývozné colné vyhlásenia takto:

PR004
Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "CO" a zároveň Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "10", tak ISO kód krajiny určenia (odsek 17a) musí byť členský štát EÚ (pozri číselník
...

V súvislosti s "Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho společenstva pre atómovú energiu" bolo upravené znenie pravidla PR638 na strane informačných systémov FS SR. Nové znenie pravidla je nasledovné:

Ak je v kóde preferencie nastave...

Od 1 .1. 2021 platí pre vyplňovanie dokladov Dovoz CV nové technické pravidlo PR715, na základe ktorého bude vyplnenie odseku "Odosielateľ" povinné pri všetkých režimoch s výnimkou režimu 71.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len UK“) opustilo Európsku úniu (ďalej len „EÚ“) 31. januára 2020 s prechodným obdobím do...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...