Novinky

Bola publikovaná verzia 2.2.0.0 programu MerkurIS, ktorá obsahuje nový modul eCommerce pre preclievanie zásielok nízkej hodnoty.

Dokumentácia k novému modulu

Číselníky k eCommerce

V okamihu publikovania novej verzie programu MerkurIS Finančná správa SR ešte nezverejnila nové číselníky k eComme...

informujeme Vás, že v súvislosti s preclievaním zásielok nízkej hodnoty (eCommerce) od 1. 7. 2021 sme upravili cenníky používania služieb programu MerkurIS.

Zmeny sú nasledovné:
CENNÍK - Colný program MerkurIS MSP bol pridaný nový, najvyšší typ služby "GIGA"
CENNÍK - Colný program M...

S potešením oznamujeme všetkým používateľom programu MerkurIS, že program úspešne absolvoval komunikačné testy v testovacom prostredí CEP eCommerce a je pripravený od 1. 7. 2021 na preclievanie zásielok nízkej hodnoty od 0 do 150 EUR odoslaním skráteného datasetu H7 pomocou novej správu SK115.

Čo ...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa dňa 26.6.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický prieči...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 12.6.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy v oblasti colnej - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pr...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 1.5.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok -...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 13.3.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok...

Úprava v nastavení zálohovania

vo verzii 3664 nastala drobná zmena v ukladaní kópie zálohy. Ak máte v nastaveniach zálohovanie nastavené "Ukladať kópiu zálohy do:" budete pri spustení programu upozornení že je potrebné znovu zapísať adresár pre ukladanie kópie zálohy:

Viac informácií o nastave...

Nový kanál pre komunikáciu s IS CEP eIDAS bol spusténý 31. 1. 2021 v skorých ranných hodinách. Táto zmena prináša úplne nový spôsob komunikácie medzi programom MerkurIS a IS CEP. Jednalo o najväčšiu zmenu v komunikácii od doby, kedy bol IS CEP spustený do prevádzky a tieto zmeny sa na obidvoch stran...

Ako sme vás už informovali, od 31. 01. 2021 v čase od 00:00 hod pripravuje Finančná správa SR prechod na podateľňu eIDAS. Aby aj po tomto termíne bolo možné používať program MerkurIS, je potrebné okrem aktualizácie programu splniť aj dve ďalšie podmienky.

Bez splnenia nižšie uvedených 3 podmien...