Novinky

od 3.1.2019 v číselníku colníc nie je možné určiť, či je colnica použiteľná pre dovoz alebo vývoz. Z týchto dôvodov sme nútení upraviť programy MerkurIS a JCDwin tak, že aj v dovoze aj vo vývoze nebude pri výbere filtrovať colnice, ale bude ponúkať všetky colnice a deklarant sám musí vedieť, či je c...

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 8.10.2018 ( pondelok ) v čase od 11:45 do 14:45 prerušená dodávka elektriny v priestoroch našej spoločnosti.

Z tohoto dôvodu bude v uvedenom čase obmedzená schopnosť našej spoločnosti komunikovať telefonicky a elektronicky.

Ďaku...

30.9.2018 o 00:00 hod. boli nasadené nové verzie colných produkčných systémov FS – DS / eDovoz (deklaračný systém). V dôsledku tejto zmeny dochádza k zmene komunikačných schém u vybratých typov správ podľa aktualizovaných technických špecifikácií pre elektronickú komunikáciu. Zmena sa dotýka nasle...

Na stránke s dokumentáciou k programu JCDwin boli publikované nové Všobecné zmluvné podmienky pre Zmluvu o používaní služieb programu JCDwin. Úprava spočíva iba v zosúladení znenia s novým Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním os...

GDPR je nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, platné od 25. mája 2018.
Viac o GDPR a o tom, ako pristupujeme k ochrane osobných údajov sa dočítate v dokumente Zásady ochrany osobných údajov .

Nové stránky prinášajú aj nový e-Shop, prostredníctvom ktorého môžete rýchlo a prehľadne objednávať colné tlačivá

Vitajte na nových stránkach DAVID PLUS, spol. s r.o.
Nový web si kladie za cieľ sprístupniť našim partnerom všetky potrebné informácie a postupne nahradiť pôvodné stránky.
Dúfame, že nový odľahčený dizajn stránok sa vám páči a dokážete sa v nich orientovať. V každom prípade budeme povďační za všet...