Colné tlačivá pre tlač colných dokladov

Col 207, EUR, CMR (aj s anglickým popisom)...

E-shop

Colné tlačivá

Základným predpokladom pre kvalitnú tlač je použitie správneho tlačiva. Pretože mnoho deklarantov má problémy s tlačou, zapríčinené použitím nekvalitných a nepresných tlačív, ponúkame Vám tlačivá, ktoré sú dlhodobo odskúšané z hľadiska kvality a presnosti tlače. Pre zabezpečenie kvalitnej tlače odporúčame tlačivá s perforáciou, ktorá zabezpečuje presné vedenie tlačiva v ihličkovej tlačiarni, takže ani pri starších tlačiarňach, prípadne tlačiarňach nižšej kvality, nedochádza k prešmykovaniu tlačiva pod valcom tlačiarne.

Aj napriek elektronizácii colného konania sa ešte stále vyskytujú prípady, kedy je potrebné alebo vhodné použiť tlačivá JCD COL 207. Okrem týchto tlačív máme v ponuke aj tlačivá:

  • CMR (s nemeckým alebo anglickým popisom, rôzne druhy)
  • EUR.1
  • A.TR
Objednať TLAČIVÁ