Pomoc vzdialeným prístupom

Čo je to "pomoc vzdialeným prístupom"

Pomoc vzdialeným prístupom je jedinečný spôsob, ako dokážete nášho technika v priebehu niekoľko málo sekúnd dostať cez internet k obrazovke a klávesnici svojho počítača. Stačí jeden telefonát a po dohode s našim technikom mu môžete umožniť prístup do svojho počítača, aby vizuálne skontroloval situáciu a mohol navrhnúť, prípadne sám zrealizovať riešenie Vášho problému.

Online Pomoc

Ako využiť "pomoc vzdialeným prístupom"

Využitie pomoci je veľmi jednoduché:

 1. stiahnite a spustite program pre vzdialený prístup ONLINE POMOC
 2. kontaktujte nášho technika na uvedenom telefónnom čísle
 3. zadajte ID spojenia, ktoré Vám nadiktuje náš technik a stlačte tlačítko "Nadviaž spojenie"

  Týmto umožníte nášmu technikovi vidieť obrazovku vášho počítača ako aj jeho vzdialené ovládanie.

  • Spojenie musíte aktivovať vy horeuvedeným spôsobom. Náš technik sa k Vášmu počítaču nemôže pripojiť bez Vášho súhlasu.
  • Spojenie je bezpečné a šifrované, nadviazané priamo medzi vaším počítačom a našim serverom umiestneným v sídle firmy. Neprechádza cez verejné servery, ako je to v prípade mnohých iných podobných nástrojov.
  • Počas spojenia v každom okamihu vidíte všetky kroky a postupy, ktoré náš technik na Vašom počítači vykonáva.
  • Ukončením programu môžete spojenie hocikedy prerušiť.

Systém Windows ochránil váš počítač

Ak sa po spustení programu zobrazí okno "Systém Windows ochránil váš počítač" kliknite na voľbu "ďalšie informácie":

...a potom kliknite na "Spustiť aj v tomto prípade":