Našou misiou je poskytovať colným deklarantom kompletný servis pre vystavovanie colných dokladov na počítači

Od svojho vzniku v roku 1997 ponúkame produkty a služby pre colných deklarantov, ktoré poskytujú kompletný servis pre vystavovanie colných dokladov na počítači. Naše produkty zahŕňajú v prvom rade programové vybavenie pre vytváranie colných dokladov a elektronickú komunikáciu s finančnou správou prostredníctvom CEP.

1997

Založenie spoločnosti
Distribúcia a servis pre softvér JCD (autor Ing. Peter Bolemant), ktorý pracoval ešte pod operačným systémom MS DOS

1998

Na základe autorizácie Colného riaditeľstva SR dodávame vlastné tlačivá pre tlač colných dokladov
Inicializovali a zrealizovali sme možnosť prenosu údajov z programu JCD do systému Colného riaditeľstva SR. Súčasťou povolenia prenosu bola aj striktná požiadavka na zabezpečenie ochrany dát pred vírusmi a od tejto doby sa datuje naša úzka spolupráca so spoločnosťou ESET.

2000

Softvér JCD bol nahradený našim vlastným softvérom JCDwin
Začiatok poskytovania kompletného servisu informačných systémov

2004

Vytvorili sme softvér IStat - pre primárny zber, evidenciu a odosielanie štatistických hlásení Intrastat

2012

Zahájenie prác na vývoji nového softvéru MerkurIS, ktorého cieľom je postupne nahradiť softvér JCDwin

2017

nasadenie softvéru MerkurIS

2020

softvér MerkurIS - nový dizajn softvéru

2021

ukončenie podpory softvéru JCDwin, ktorý bol plne nahradený softvérom MerkurIS