Vypočítajte si optimálnu cenu a model platby

Na tejto stránke si môžete jednoducho nechať spočítať a porovnať ceny za použitie jednej agendy programu MerkurIS.

Môžete sa rozhodnúť medzi dvoma modelmi platby:
MSP: variabilná platba podľa počtu vytvorených dokladov a položiek (zadajte celkové spočítané počty dokladov: Dovoz CV, Dovoz predbežné CV, Vývoz CV, Vývoz predbežné CV, Tranzit Príjem, Tranzit Odoslanie, EUR, CMR, DCH (papierové), ZJCD, Fakturácia, a ich položiek, ktoré mesačne vytvárate).
Dočasné uskladnenie (DU) v režime Tranzit Príjem je spoplatnené podľa počtu zápisov (riadkov) v evidencii, cena za jeden riadok = 50% z ceny položky.
Platí sa po ukončení mesiaca.
Kompletný CENNÍK - Colný program MerkurIS ako služba

FLAT: fixná platba podľa zvolených modulov a počtu používateľov (zadajte počet používateľov a zvoľte potrebné moduly). Platí sa zvyčajne 6 mesiacov vopred. Cena na jeden mesiac, počítaná na tejto stránke je prepočítaná z ceny za 6 mesiacov .
Kompletný CENNÍK - Colný program MerkurIS, FLAT

Upozornenie: tento výpočet je iba orientačný a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou.

Cenu za inštaláciu a školenie nájdete v samostatnom cenníku CENNÍK - služby spojené s inštaláciou a školením colného softvéru

MSP FLAT
Počet používateľov Neobmedzený
Počet dokladov/mesiac Neobmedzený
Počet položiek/mesiac Neobmedzený
Počet riadkov DU/mesiac Neobmedzený
Moduly
- Dovoz, CV, vrátane el. DCH (ECKd)
- eCommerce, zásielky nízkej hodnoty
- Dovoz, predbežné CV (PCVd)
- Vývoz, CV (ECKv)
- Vývoz, predbežné CV (PCVv)
- Tranzit príjem (NCTSp)
- Tranzit odoslanie (NCTSo)
- DU pre Tranzit príjem
- T2L
- DCH (papierové)
- EUR1
- CMR
- Fakturácia
Optimálny typ služby MSP -
Cena/mesiac (EUR bez DPH):
Objednať MSP Objednať FLAT