Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.5

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.3

 • Dovoz predbežné CV
  • Parsovanie správy SK906
 • Vývoz predbežné CV
  • Parsovanie správy SK906
 • Dovoz CV
  • Parsovanie správy SK906
 • Vývoz CV
  • Parsovanie...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.2

 • Ostatné
  • Opravená práca s FTP
  • Opravená inštalácia pdfium.dll
  • Možnosť zapísať desatinné číslo do editačného poľa bez vedúcej nuly

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.1

 • Ostatné
  • Oprava ZIP-ovania príloh do e-mailu s použitím hesla
  • Opravené pridanie firmy podľa IČO, DIČ, IČDPH alebo EORI
  • Opravené otváranie formuláru pre nasta...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.0

 • CMR
  • Doplnenie stĺpca a filtra na pole "Dopravca"
 • Dovoz CV
  • Doplnenie percent. priebehu do funkcie: "Export dát -tovar.pol. do Excelu"
  • Oprava multitlače...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.9

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.8

 • Vývoz CV
  • Oprava tlače odseku S00 na EAD

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.7

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.6

 • Dovoz CV
  • Doplnenie funkcie: "Dalšie Funkcie" - "Export dát -tovar.pol. do Excelu"

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.5

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa