Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.4

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.3

 • Tranzit odoslanie
  • Úprava tlače odseku C podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 - platné pre CV prepustené od 1.12.2023

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.2

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.1

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.4.0

 • Dovoz predbežné CV
  • Možnosť kopírovať viac záznamov naraz v hromadných operáciách
 • Vývoz predbežné CV
  • Možnosť kopírovať viac záznamov naraz v hromadných op...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.4

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.3

 • Dovoz predbežné CV
  • Oprava použitia pola "Prevádzka"

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.2

 • eCommerce
  • Fix spracovanie spravy SK129B.001

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.0

 • Dovoz predbežné CV
  • Dopnená podpora pre systém ICS2 - správy SK747, SK757, SK797
 • eCommerce
  • Dopnené zmeny pre verziu 3 (oprava MH a ďalšie)

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.1.1

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu