Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.9.5

 • Ostatné
  • Vynútenie inštalácie nových komponentov podpisovej politiky

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.9.3

 • Dovoz CV
  • Opis tovaru na 4 riadky
 • Vývoz CV
  • Opis tovaru na 4 riadky
 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa po...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.9.2

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.9.1

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.9.0

 • Dovoz CV
  • Presnejšie filtrovanie číselníka doplnkových kódov pre EU a národné
 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľ...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.6

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.5

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.3

 • Dovoz predbežné CV
  • Parsovanie správy SK906
 • Vývoz predbežné CV
  • Parsovanie správy SK906
 • Dovoz CV
  • Parsovanie správy SK906
 • Vývoz CV
  • Parsovanie...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.2

 • Ostatné
  • Opravená práca s FTP
  • Opravená inštalácia pdfium.dll
  • Možnosť zapísať desatinné číslo do editačného poľa bez vedúcej nuly

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.5.1

 • Ostatné
  • Oprava ZIP-ovania príloh do e-mailu s použitím hesla
  • Opravené pridanie firmy podľa IČO, DIČ, IČDPH alebo EORI
  • Opravené otváranie formuláru pre nasta...