Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.25.1

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.25.0

 • Ostatné
  • Prílohy e-mailu - možnosť ZIP-ovania do ZIP súboru s heslom
  • Číselník firiem - možnosť zadania požiadavky k firme na ZIP-ovanie príloh s heslom

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.24.0

 • Fakturácia
  • Opravy v dávkach fakturačných služieb firmy v okne pre novú faktúru
  • Úprava vyhľadávania v číselníku poplatkov aj podľa kódu tovaru/služby
 • Vývo...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.3

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.2

 • Ostatné
  • Oprava posielania html emailu s prílohami cez SMTP

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.1

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.0

 • Dovoz CV
  • Úprava tlače neprepusteného dokladu
 • Ostatné
  • Možnosť pridať podpis do emailov cez %podpis
  • Opravy nadpisov niektorých tlačových zostáv

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.22.1

 • Dovoz CV
  • Automatické odoslanie emailu po SK429, SK425, SK529A, SK599, SK029 cez SMTP server
 • Tranzit odoslanie
  • Automatické odoslanie emailu po SK429, SK4...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.21.2

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.21.0

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu