Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.2.1

 • Vývoz - predbežné CV
  • oprava funkčnosti "Hromadných operácií"...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.0.4

 • Dovoz

  • Fix vkladanie certifikatov
 • Vývoz

  • Číslo...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.6.4

 • Zmena komunikačného reťazca "user agent String"
 • Úprava zobraz...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.6.3

 • Throttle events - eliminácia nadmerného počtu načítania zoznamo...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.6.1

 • drobné opravy

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.6.0

 • Vývoz CV
  • pridaná možnosť filtrovať podľa Evidenčného čísla
  • ...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.5.0

 • Vývoz - CV
  • Pridaná možnosť otvoriť prílohu z náhladu
 • Výv...