Novinky

V súvislosti s "Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho společenstva pre atómovú energiu" bolo upravené znenie pravidla PR638 na strane informačných systémov FS SR. Nové znenie pravidla je nasledovné:

Ak je v kóde preferencie nastave...

Od 1 .1. 2021 platí pre vyplňovanie dokladov Dovoz CV nové technické pravidlo PR715, na základe ktorého bude vyplnenie odseku "Odosielateľ" povinné pri všetkých režimoch s výnimkou režimu 71.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len UK“) opustilo Európsku úniu (ďalej len „EÚ“) 31. januára 2020 s prechodným obdobím do...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

Podľa pôvodných predpokladov sme plánovali podporu programu JCDwin udržiavať ešte niekoľko mesiacov. Vývoj situácie a hlavne nové pripravované zmeny nás však nútia ukončiť podporu programu JCDwin skôr.

Všetkým používateľom JCDwin ponúkame ako alternatívu nový program MerkurIS

Za týmto účelom sme...

Od verzie 3309 bol program MerkurIS rozšírený o novú, dlho očakávanú funkciu, ktorá umožní hromadne pracovať s podskupinami, napríklad s certifikátmi, kontajnermi alebo predchádzajúcimi dokumentami, súčasne vo všetkých tovarových položkách.
Okrem úpravy je možné túto funkciu použiť aj pre veľmi efe...

Klávesové skratky sú veľmi vítaným doplnkom hlavne pre skúsených používateľov. Umožňujú rýchly pohyb po doklade a prácu s dokladom prakticky bez potreby použiť myšku.

Klávesové skratky a ich použitie v programe MerkurIS predstavené v krátkom inštruktážnom videu

Dokumentácia p...

Merkuris, ako nasledovník programu JCDwin, síce priniesol mnohé vylepšenia, ako napríklad automatická komunikácia s CEP, vizuálne ukázanie chyby vo vyplnení alebo v obsahu správy SK906, ale nedokázal sa vysporiadať s niektorými neduhmi, ktoré sa prejavujú v ťažkopádnej a zdĺhavej práci pri vyplňova...