Novinky

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 1.5.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok -...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 13.3.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok...

Úprava v nastavení zálohovania

vo verzii 3664 nastala drobná zmena v ukladaní kópie zálohy. Ak máte v nastaveniach zálohovanie nastavené "Ukladať kópiu zálohy do:" budete pri spustení programu upozornení že je potrebné znovu zapísať adresár pre ukladanie kópie zálohy:

Viac informácií o nastave...

Nový kanál pre komunikáciu s IS CEP eIDAS bol spusténý 31. 1. 2021 v skorých ranných hodinách. Táto zmena prináša úplne nový spôsob komunikácie medzi programom MerkurIS a IS CEP. Jednalo o najväčšiu zmenu v komunikácii od doby, kedy bol IS CEP spustený do prevádzky a tieto zmeny sa na obidvoch stran...

Ako sme vás už informovali, od 31. 01. 2021 v čase od 00:00 hod pripravuje Finančná správa SR prechod na podateľňu eIDAS. Aby aj po tomto termíne bolo možné používať program MerkurIS, je potrebné okrem aktualizácie programu splniť aj dve ďalšie podmienky.

Bez splnenia nižšie uvedených 3 podmien...

Od 31. 01. 2021 pripravuje Finančná správa SR prechod na podateľňu eIDAS. Prechodom agendy v elektronickom colnom konaní do režimu eIDAS bude možné iniciálne podania, teda nové obchodné prípady, odosielať a prijímať len cez nový kanál EKR eIDAS.
Jedná sa o tieto agendy:
• Predbežné colné vyhlá...

Na základe informácie z Finančnej správy SR Vám oznamujeme, že nasadenie nového komunikačného štandardu CEP v súlade s eIDAS, ktoré bolo plánované na 16.1.2021 sa odkladá z dôvodu nepripravenosti zo strany niektorých dodávateľov softvéru.

MerkurIS na zmenu už je pripravený a keď bude známy ko...

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) 31.1.2020 vystúpilo z EÚ prijatím dohody o vystúpení. Na základe tejto dohody sa Spojené kráľovstvo od 1.2.2020 stalo treťou krajinou. Tým, že ide o BREXIT s dohodou, počas prechodného obdobia, t. j. od 1.2.2020 do...

S platnosťou od 5.1.2021 od 17:00 Finančná správa SR mení znenie pravidla PR004 pre vývozné colné vyhlásenia takto:

PR004
Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "CO" a zároveň Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "10", tak ISO kód krajiny určenia (odsek 17a) musí byť členský štát EÚ (pozri číselník
...

V súvislosti s "Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho společenstva pre atómovú energiu" bolo upravené znenie pravidla PR638 na strane informačných systémov FS SR. Nové znenie pravidla je nasledovné:

Ak je v kóde preferencie nastave...