Organizačná štruktúra spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Ing. Ingrid Kožová
konateľ, ekonomický a personálny riaditeľ
E-mail: ingrid.kozova@davidplus.sk

Ing. Michal Koža
konateľ, technický a obchodný riaditeľ
E-mail: michal.koza@davidplus.sk

Obchodné oddelenie:

Jana Laciková
Administratívny pracovník
E-mail: obchod@davidplus.sk

HW oddelenie:

Martin Rendek
technická podpora, servis PC a systémov, inštalácia, poradenstvo, outsourcing
E-mail: martin.rendek@davidplus.sk

Eliška Marková
technická podpora, servis PC a systémov, inštalácia, poradenstvo, outsourcing
E-mail: eliska.markova@davidplus.sk

SW oddelenie:

Ing. Slavomír Farkaš
programátor-analytik
E-mail: slavomir.farkas@davidplus.sk

Ing. Martin Záhradník
programátor-analytik
E-mail: martin.zahradnik@davidplus.sk

Ing. Stanislav Turza
programátor-analytik
E-mail: stanislav.turza@davidplus.sk