Po úspešnom testovaní a pilotnej prevádzke je od 3. 6. 2019 možné k už zaevidovanému CV zasielať do systému CEP aj elektronické prílohy .

MerkurIS

Od verzie 1.0.15.2662 je v programe MerkurIS práca s prílohami integrovaná priamo. Ku každému colnému vyhláseniu v dovoze je možné pripojiť dokumenty, ktoré sa, okrem iného, môžu použiť aj ako elektronické prílohy posielané do CEP. Krátky popis práce s prílohami nájdete v dokumentácii.

JCDwin

Z programu JCDwin nie je možné odosielať prílohy priamo, ale na odosielanie príloh môžete použiť aplikáciu CEP.EKR.APP (nahradzuje CEP.EKRKlient). Na odoslanie príloh prostredníctvom CEP.EKR.APP sme pripravili návod

CEP.EKR a D.Suite

Pre úspešné zasielanie príloh je potrebné mať nainštalované nové verzie programov, ktoré nie sú dodávané našou spoločnosťou:

  1. CEP.EKR.APP vo verzii 1.0.12.6 (alebo vyššiu). Aplikácia je súčasťou aplikačného balíka CEP.EKRInterface, ktorý je možné stiahnuť zo stránok finančnej správy
  2. D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.16, ktorý je možné stiahnuť zo stránok slovensko.sk

Ak máte s inštaláciou CEP.EKR.APP a D.Suite/eIDAS akýkoľvek problém, môžete si túto inštaláciu objednať aj u nás a naši technici Vám ju nainštalujú a nastavia za pomoci diaľkového pripojenia. Cena za inštaláciu a nastavenie diaľkovým pripojením na 1 PC je 24,90 EUR bez DPH.

Upozornenie: k termínu 29.6.2019 pripravuje FS SR integráciu na IS CEP spĺňajúcu legislatívu eIDAS, ktorá bude opäť vyžadovať ďalšiu inštaláciu CEP.EKR.APP, verzia 1.0.13. Táto inštalácia sa preto bude musieť zopakovať, keď bude nová verzia 1.0.13 dostupná.

Previous Post Next Post