Novinky

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 16.2.2019 (sobota) bude v čase od 20:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu inštalácie novej verzie IS CEP a IS EDO (Elektronický dovoz) do produk...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 3.2.2019 (nedeľa) bude v čase od 19:00 hod. do 23:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkovan...

od 3.1.2019 v číselníku colníc nie je možné určiť, či je colnica použiteľná pre dovoz alebo vývoz. Z týchto dôvodov sme nútení upraviť programy MerkurIS a JCDwin tak, že aj v dovoze aj vo vývoze nebude pri výbere filtrovať colnice, ale bude ponúkať všetky colnice a deklarant sám musí vedieť, či je c...

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 8.10.2018 ( pondelok ) v čase od 11:45 do 14:45 prerušená dodávka elektriny v priestoroch našej spoločnosti.

Z tohoto dôvodu bude v uvedenom čase obmedzená schopnosť našej spoločnosti komunikovať telefonicky a elektronicky.

Ďaku...