Novinky

Na základe informácie z Finančnej správy SR Vám oznamujeme, že nasadenie nového komunikačného štandardu CEP v súlade s eIDAS, ktoré bolo plánované na 16.1.2021 sa odkladá z dôvodu nepripravenosti zo strany niektorých dodávateľov softvéru.

MerkurIS na zmenu už je pripravený a keď bude známy ko...

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) 31.1.2020 vystúpilo z EÚ prijatím dohody o vystúpení. Na základe tejto dohody sa Spojené kráľovstvo od 1.2.2020 stalo treťou krajinou. Tým, že ide o BREXIT s dohodou, počas prechodného obdobia, t. j. od 1.2.2020 do...

S platnosťou od 5.1.2021 od 17:00 Finančná správa SR mení znenie pravidla PR004 pre vývozné colné vyhlásenia takto:

PR004
Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "CO" a zároveň Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "10", tak ISO kód krajiny určenia (odsek 17a) musí byť členský štát EÚ (pozri číselník
...

V súvislosti s "Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho společenstva pre atómovú energiu" bolo upravené znenie pravidla PR638 na strane informačných systémov FS SR. Nové znenie pravidla je nasledovné:

Ak je v kóde preferencie nastave...

Od 1 .1. 2021 platí pre vyplňovanie dokladov Dovoz CV nové technické pravidlo PR715, na základe ktorého bude vyplnenie odseku "Odosielateľ" povinné pri všetkých režimoch s výnimkou režimu 71.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len UK“) opustilo Európsku úniu (ďalej len „EÚ“) 31. januára 2020 s prechodným obdobím do...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

Podľa pôvodných predpokladov sme plánovali podporu programu JCDwin udržiavať ešte niekoľko mesiacov. Vývoj situácie a hlavne nové pripravované zmeny nás však nútia ukončiť podporu programu JCDwin skôr.

Všetkým používateľom JCDwin ponúkame ako alternatívu nový program MerkurIS

Za týmto účelom sme...