Novinky

Pripravujeme novú verzia programu IStat s implementáciou zmien v Intrastate pre Modernizovaný systém INTRASTAT platné od 01.01.2022 , viď. nová stránka INTRASTAT-SK

Aktualizácia na novú verziu bude k dispozícii začiatkom roka 2022.

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 4.12.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický prie...

Dôležité upozornenie

nedávno sme dostali oznámenie o zmene podpisovej politiky s účinnosťou od 02.10.2021. Zavedenie novej podpisovej politiky si vyžaduje viacej zmien na strane používateľov programu MerkurIS.

Čo je potrebné urobiť aby ste od 02.10.2021 mohli komunikovať s CEP

  1. na každej pr...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 2.10.2021 (sobota) bude v čase od 22.00 hod. do 00.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka systému – IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) a portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôv...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že plánovaná odstávka IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) a portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou) v termíne dňa 18.9.2021 (sobota) v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. BOLA ZRUŠENÁ.

Uve

...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 18.9.2021 (sobota) bude v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka systému – IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) a portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dô...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že , že dňa 1.8.2021 (nedeľa) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz(Deklaračný systém), portál eCommerce (elektronické komuni...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa že dňa 9.7.2021 (piatok) v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka produkčného portálu eCommerce (Portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie servisného zásahu v r...

Bola publikovaná verzia 2.2.0.0 programu MerkurIS, ktorá obsahuje nový modul eCommerce pre preclievanie zásielok nízkej hodnoty.

Dokumentácia k novému modulu

Číselníky k eCommerce

V okamihu publikovania novej verzie programu MerkurIS Finančná správa SR ešte nezverejnila nové číselníky k eComme...

informujeme Vás, že v súvislosti s preclievaním zásielok nízkej hodnoty (eCommerce) od 1. 7. 2021 sme upravili cenníky používania služieb programu MerkurIS.

Zmeny sú nasledovné:
CENNÍK - Colný program MerkurIS MSP bol pridaný nový, najvyšší typ služby "GIGA"
CENNÍK - Colný program M...