Novinky

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 6.8.2022 (sobota) bude v čase od 20:00 hod. do 00:30 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pr...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 18.6.2022 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu realizácie plánovanej aktualizácie systémového prostredia a technologický...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 28.5.2022 (sobota) bude v čase od 21:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečin...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 2.4.2022 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický prieči...

V roku 2021 sme boli svedkami vysokej inflácie a hlavne prudkého nárastu cien energií a miezd, ktoré tvoria veľkú časť našich nákladov. Z týchto dôvodov sme boli nútení pripraviť nové cenníky, ktoré aspoň čiastočne vyrovnávajú nárast nákladovej zložky.

Nové cenníky sú platné od 1. 1. 2022.

Nové ...

Pripravujeme novú verzia programu IStat s implementáciou zmien v Intrastate pre Modernizovaný systém INTRASTAT platné od 01.01.2022 , viď. nová stránka INTRASTAT-SK

Aktualizácia na novú verziu bude k dispozícii začiatkom roka 2022.

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 4.12.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický prie...

Dôležité upozornenie

nedávno sme dostali oznámenie o zmene podpisovej politiky s účinnosťou od 02.10.2021. Zavedenie novej podpisovej politiky si vyžaduje viacej zmien na strane používateľov programu MerkurIS.

Čo je potrebné urobiť aby ste od 02.10.2021 mohli komunikovať s CEP

  1. na každej pr...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 2.10.2021 (sobota) bude v čase od 22.00 hod. do 00.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka systému – IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) a portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôv...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že plánovaná odstávka IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) a portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou) v termíne dňa 18.9.2021 (sobota) v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. BOLA ZRUŠENÁ.

Uve

...