Novinky

V dôsledku zmien na strane FS SR, ktoré sa realizovali 1.12.2023 môže nastať situácia, že nie je možné prihlásiť sa do CEP.
Problém môže vyriešiť inštalácia novej verzie 1.1.7 aplikácie D.Suite/eIDAS. Inštalácia novej verziee sa musí urobiť na každom počítači, kde sa spúšta MerkurIS.

Najnovšiu ve...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 2.12.2023 (sobota) v čase od 22:00 hod. do 23:00 hod. budú realizované práce na infraštruktúre FS v dôsledku čoho budú nedostupné služby produkčných systémov v oblasti colnej – DS/eDovoz (Deklaračný systém/eDovoz, ECS, ICS, ePP –...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 12.8.2023 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka produkčného portálu eCommerce (Portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie nasadenia systémových ak...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že že dňa 13.1.2023 (piatok) v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka produkčného portálu eCommerce (Portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie nasadenia zmenových a...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 3.12.2022 (sobota) bude v čase od 20:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 6.8.2022 (sobota) bude v čase od 20:00 hod. do 00:30 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pr...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 18.6.2022 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu realizácie plánovanej aktualizácie systémového prostredia a technologický...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 28.5.2022 (sobota) bude v čase od 21:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečin...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 2.4.2022 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický prieči...

V roku 2021 sme boli svedkami vysokej inflácie a hlavne prudkého nárastu cien energií a miezd, ktoré tvoria veľkú časť našich nákladov. Z týchto dôvodov sme boli nútení pripraviť nové cenníky, ktoré aspoň čiastočne vyrovnávajú nárast nákladovej zložky.

Nové cenníky sú platné od 1. 1. 2022.

Nové ...