Pre podpisovanie a odosielanie správ v programoch JCDwin a MerkurIS sa používa aplikácia D.Suite/eIDAS (www.slovensko.sk).

V nových verziách 1.0.17 a 1.0.18 D.Suite/eIDAS sa v niektorých prípadoch môže objaviť nasledovný problém: po prvom spustení aplikácie D.Suite/eIDAS po štarte počítača sa aplikácia zastaví tesne pred podpísaním. Po ukončení aplikácie a jej opätovnom spustení už funguje normálne.
Táto chyba môže mať v našich programoch za následok nefunkčnosť komunikácie s CEPom (MerkurIS), prípadne zamrznutie celého programu (JCDwin).

Vo verzii D.Suite/eIDAS 1.0.1.16 sa problém nevyskytuje. Preto neodporúčame inštalovať nové verzie D.Suite/eIDAS až do odstránenia problému.

Ak už máte nainštalovanú novú verziu D.Suite/eIDAS a prejavuje sa u vás spomenutý problém, odporúčame nainštalovať staršiu verziu, ktorú je možné stiahnuť
z našich stránok.

Previous Post Next Post