na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 29.6.2019 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov FS – DS / eDovoz (deklaračný systém) a IS CEP, v rámci ktorej bude realizovaná inštalácia novej verzie uvedených systémov.

V čase odstávky uvedených systémov bude taktiež odstavená prevádzka systému IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov), takže nebudú dostupné nasledovné elektronické služby:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

Dôležité upozornenie:

Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene schém komunikačných správ od 30.6.2019 (od 00:00 hod.) u všetkých typov správ podľa vyššie uvedenej aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu, ktorá sa dotýka služby :

  • elektronická komunikácia k systému pre automatizáciu dovozu ( eDovoz ) – spracovanie podaní colných vyhlásení v dovoze

Vzhľadom k tomu, že nasadenie verzie bude vykonané Big Bang metódou, bude potrebné, aby k termínu 30.6.2019 v čase od 00:00hod., mali všetci používatelia nainštalovanú novú verziu resp. aktualizované schémy pre všetky typy správ pre elektronickú komunikáciu v rámci uvedených systémov a služieb. Po tomto termíne nebudú pre tento typ elektronickej komunikácie systémami FS prijímané správy so starou verziou xsd schém.

Zasielanie komunikačných správ so starou verziou xsd schém odporúčame ukončiť pred termínom začatia odstávky, t.j. 29.6.2019 v čase do 21:30 hod., aby sa predišlo prípadným následným problémom so spracovaním týchto správ.

Čo je potrebné urobiť:

Aby bolo možné v našich programoch použiť nové verzie xsd schém, je nutné aktualizovať číselník Dials.xml pre aplikáciu CEP.EKRInterface:

Program MerkurIS

aktualizácia číselníka prebehne automaticky ihneď po prvom príhlásení do CEPu (po aktivácii elektronickej komunikácie).

Program JCDwin

je potrebné aktualizovať program na verziu 2019.3 (19.3.23.624) - túto aktualizáciu je možné urobiť už dnes. Po aktualizácii programu je možné aktualizovať číselník Dials.xml manuálne v aplikácii CEP.EKRKlient (potrebné prihlásenie a potom v menu „Nástroje“ -> „Aktualizovať číselníky“). AK túto aktualizáciu neurobíte, po 29.6. vás program na aktualizácie vyzve.

Zmena:

5.6.2019 sme vás informovali, že k termínu 29.6.2019 pripravuje FS SR integráciu na IS CEP spĺňajúcu legislatívu eIDAS, ktorá bude vyžadovať ďalšiu inštaláciu CEP.EKR.APP 1.0.13. Keďže táto úprava bola odložená na neskorší termín, inštalácia CEP.EKR.APP 1.0.13 nie je potrebná. Aj napriek tomu však platí: ak chcete elektronicky zasielať prílohy, je potrebné mať nainštalovanú CEP.EKR.APP vo verzii 1.0.12.6 (alebo vyššiu).

Previous Post Next Post