MerkurIS - nový softvér pre colných deklarantov

Presvedčte sa o výhodách, ktoré ponúka nový softvér MerkurIS

CHCEM SI PROGRAM VYSKÚŠAŤ

Niektorí používatelia programu MerkurIS

TNT Express DB Schenker Panasonic Industrial Devices SO&VA s.r.o.
TNT Express DB Schenker Panasonic Industrial SO&VA
Inspekta Slovakia, a.s. Dachser Slovakia Metrans / Danubia Rail Cargo Operator
Inspekta Slovakia Dachser Slovakia Metrans RailCargo