Spoločnosť DAVID PLUS, spol. s r.o. vykonáva svoju činnosť v prevádzke v sídle firmy.

Pracovná doba pre klientov: Po - Pi, 8.00 - 16.00 hod.

Kontaktné údaje, poštová adresa

DAVID PLUS, spol. s r.o.
Vansovej 41
949 01 Nitra
GPS: 48,32968°N; 18,10976°E
Tel1.: +421-37-2850080 - séria liniek VoIP
Fax1: +421-37-2850081 VoIP
Mobil: +421-918-797717
e-mail: obchod@davidplus.sk
osobné e-maily: pozri organizačná štruktúra

Fakturačné údaje

IČO: 36525219
IČDPH: SK2020147679
DIČ: 2020147679
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
č.ú.: 4220105400 / 3100
IBAN: SK41 3100 0000 0042 2010 5400
SWIFT (BIC): LUBASKBX
Zapísaná v OR OS Nitra
odd.: Sro, vl. č.: 10761/N