Správa IT systémov aj pre colných deklarantov

Aby Vám problémy s počítačmi nerobili vrásky na čele

Aby Vám problémy s počítačmi nerobili vrásky na čele

Každý informačný systém potrebuje odbornú starostlivosť...

Nezáleží na tom, či používate jeden počítač, alebo komplikovaný počítačový informačný systém. Tieto zariadenia vyžadujú pravidelnú údržbu, podobne ako Vaše auto. V aute pravdepodobne meníte olej v pravidelných intervaloch a nie až vtedy, keď sa zadrie motor.
Bohužiaľ, k počítačom sa väčšinou zavolá servisný technik až vtedy, keď je už jeho "motor" dávno zadretý a vzniknuté škody sú nenahraditeľné. Tie najvážnejšie problémy v počítačovom systéme, ktoré postupne narastajú, sú totiž pre laika prakticky nepostrehnuteľné až do okamihu, kým sa naplno neprejavia. V tom okamihu už dôsledky môžu byť fatálne.

Problém

Aby takáto situácia nenastala, dôležitý je pravidelný servis a údržba

Je pre Vás efektívne zamestnávať vlastného IT technika ?

Vo veľkých podnikoch sa servisom a údržbou informačného systému zaoberá špecializovaný zamestnanec alebo celé oddelenie. Takéto riešenie je však pre stredné a menšie podniky alebo živnostníkov ekonomicky nevýhodné. Informačný systém sa zanedbáva, čo má negatívny vplyv na jeho spoľahlivosť.

Tento problém sa potom často rieši tým, že o systém sa stará:

-technicky zdatnejší pracovník
takýto pracovník však:

 • je často zaneprázdnený vlastnou pracovnou náplňou
 • údržbu systému vykonáva popri, a často aj na úkor svojej práce
 • jeho technické znalosti väčšinou nie sú na úrovni špecializovaných servisných pracovníkov

-nikto a servisný technik sa volá iba v prípade potreby
tento postup prináša viac nevýhod:

 • v prípade problému strácate čas hľadaním voľnej servisnej firmy
 • riskujete, že práve keď budete najviac potrebovať opravu, nebude voľný potrebný technik
 • pracovník externej firmy, ktorý Váš informačný systém nepozná, strávi najskôr veľa času analýzou stavu a topológie systému, čo sa opakuje pri každej ďalšej návšteve
 • je možné, že keď problém zbadajú užívatelia, býva už neskoro na jednoduchú
  nápravu

Ani jeden z uvedených spôsobov nie je vhodný v prípade, ak si nemôžete dovoliť nefunkčnosť informačného systému alebo stratu údajov.

Outsourcing - komplexný servis informačného systému...

je riešením tejto dilemy a protichodných požiadaviek na kvalitu servisu pri zachovaní nízkych nákladov.
Outsourcing je využívanie cudzích zdrojov pre vykonávanie takých činností, ktoré sú pre firmu finančne neefektívne, pričom externý dodávateľ tieto služby dokáže zabezpečiť kvalitnejšie a lacnejšie.
Naša spoločnosť neustále sleduje najnovšie trendy v oblasti informačných technológií. Súčasne pozná detailne Váš systém, Vaše požiadavky a doporučuje potrebné zmeny, aby systém bez problémov spĺňal Vaše potreby.
Uzavretím outsourcingovej zmluvy získavate špičkového odborníka so všetkými jeho znalosťami a vedomosťami, ktorý Vám môže byť k dispozícii vždy, keď ho potrebujete, avšak za cenu omnoho nižšiu, ako sú náklady na vlastného odborného zamestnanca.
Váš informačný systém bude mať zabezpečenú profesionálnu starostlivosť, čo Vám umožní plne sa sústrediť na svoju prácu.
So zmluvným servisom

Náš servisný technik Vás pravidelne navštívi a:

 • skontroluje správny chod jednotlivých staníc, serverov a celého systému, vykoná potrebnú údržbu
 • skontroluje a ošetrí správnu činnosť zálohovacích systémov, antivírusovej ochrany a zabezpečenia počítačov a celej siete
 • je Vám k dispozícii pre konzultácie ohľadom nastavenia, úpravy alebo rozšírenia systému
 • prinesie a nainštaluje spotrebný materiál, nainštaluje softvér, ovládače, odporučí potrebné zmeny
 • v prípade potreby môže poradiť telefonicky, alebo sa na diaľku pripojiť do Vašej siete aby odstránil problém

Pohoda