Na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že s platnosťou od 28. 4. 2019 bude sprístupnený automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení.

Uvedené zmeny budú sprístupnené v programe MekurIS od verzie 1.0.149.2585 a JCDwin od verzie 2019.2.

Pre komunikáciu so systémom CEP po 28. 4. 2019 je použitie novej verzie NEVYHNUTNÉ aj v prípade, ak automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení neplánujete používať.

Podrobný popis, ako použiť automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení nájdete na na našich stránkach v dokumentácii

V súvislosti s touto zmenou bude dňa 27. 4.2019 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov FS – DS / eDovoz (deklaračný systém) a IS CEP, v rámci ktorej bude realizovaná inštalácia novej verzie uvedených systémov.

V čase odstávky uvedených systémov bude taktiež odstavená prevádzka systému IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov), takže nebudú dostupné nasledovné elektronické služby:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

Previous Post Next Post