MerkurIS - nový softvér pre colných deklarantov

Presvedčte sa o výhodách, ktoré ponúka nový softvér MerkurIS

CHCEM SI PROGRAM VYSKÚŠAŤ

MerkurIS a GDPR

Aby sme vám pomohli splniť náročné podmienky ochrany osobných údajov, ktoré prináša nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, a ktoré je platné od 25. mája 2018, pripravujeme do programu MerkurIS nové funkcie:

administrátor môže nastaviť, ktorý používateľ má právo zobraziť číselník firiem, v ktorom sa môžu nachádzať osobné údaje

administrátor môže nastaviť, ktorý používateľ má právo exportovať číselník firiem do formátu XLS

každé zobrazenie číselníka firiem, alebo záznamu konkrétnej firmy, je zapísané do logovacích údajov.

v prípade požiadavky dotknutej osoby je možné z programu urobiť výpis údajov, ktoré sú evidované v číselníku firiem ako aj zoznam príslušných dokladov, ktoré boli pre túto firmu vytvorené.

v prípade potreby, na základe rozhodnutia administrátora, všetky zapísané údaje o vybranej firme môžu byť nenávratne anonymizované.