Novinky

Pandémia COVID 19 masívne ovplyvnila celý svet a nečakane zmenila zabehnutý obchodný systém. V dôsledku týchto udalostí došlo k ovplyvneniu obchodu na celom svete, čo sa taktiež prejavuje na zmenách v počtoch obchodných prípadov, ktoré preclievate v našich softvéroch JCDwin a MerkurIS.

V dôsledku...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa18.1.2020 (sobota) bude v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu plánovanej realizácie technologických zmien na infraštruktúre, na ktorej sú p...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 7.12.2019 v čase od 21.00 hod. do 00.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - eDovoz / DS (Deklaračný systém) a IS CEP z dôvodu inštalácie novej verzie do prevádzky.

V čase...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 30.11.2019 (sobota) bude v čase od 22.00 hod. do 00.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS Tranzit (Tranzitný systém/NCTS) z dôvodu inštalácie novej verzie do prevádzky...

Pre podpisovanie a odosielanie správ v programoch JCDwin a MerkurIS sa používa aplikácia D.Suite/eIDAS (www.slovensko.sk).

V nových verziách 1.0.17 a 1.0.18 D.Suite/eIDAS sa v niektorých prípadoch môže objaviť nasledovný problém: po prvom spustení aplikácie D.Suite/eIDAS po štarte počítača sa apli...

20.6.2019 sme z Finančného riaditeľstva SR obdržali nové Schválenie tlače jednotného colného dokladu COL207


Od dnešného dňa máme tieto tlačivá na sklade a môžete si ich objednať v našom e-shope

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 29.6.2019 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov FS – DS / eDovoz (deklaračný systém) a IS CEP, v rámci ktorej bude realizovaná inštalácia novej verzie uvedených systém...

Po úspešnom testovaní a pilotnej prevádzke je od 3. 6. 2019 možné k už zaevidovanému CV zasielať do systému CEP aj elektronické prílohy .

MerkurIS

Od verzie 1.0.15.2662 je v programe MerkurIS práca s prílohami integrovaná priamo. Ku každému colnému vyhláseniu v dovoze je možné pripojiť dokument...

V predchádzajúcom období prebehla pilotná prevádzka za účelom otestovania elektronického zasielania príloh do CEPu. Naša spoločnosť sa pilotného testovania zúčastnila s novým programom MerkurIS.
Keďže pilotná prevádzka bola vyhodnotená ako úspešná, s potešením vám oznamujeme, že elektronické príloh...

Na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že s platnosťou od 28. 4. 2019 bude sprístupnený automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení.

Uvedené zmeny budú sprístupnené v programe MekurIS od verzie 1.0.149.2585 a JCDwin od verzie 2019.2.

Pre komunikáciu so s...