Novinky

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

MerkurIS-najvýznamnejšie

...

Podľa pôvodných predpokladov sme plánovali podporu programu JCDwin udržiavať ešte niekoľko mesiacov. Vývoj situácie a hlavne nové pripravované zmeny nás však nútia ukončiť podporu programu JCDwin skôr.

Všetkým používateľom JCDwin ponúkame ako alternatívu nový program MerkurIS

Za týmto účelom sme...

Od verzie 3309 bol program MerkurIS rozšírený o novú, dlho očakávanú funkciu, ktorá umožní hromadne pracovať s podskupinami, napríklad s certifikátmi, kontajnermi alebo predchádzajúcimi dokumentami, súčasne vo všetkých tovarových položkách.
Okrem úpravy je možné túto funkciu použiť aj pre veľmi efe...

Klávesové skratky sú veľmi vítaným doplnkom hlavne pre skúsených používateľov. Umožňujú rýchly pohyb po doklade a prácu s dokladom prakticky bez potreby použiť myšku.

Klávesové skratky a ich použitie v programe MerkurIS predstavené v krátkom inštruktážnom videu

Dokumentácia p...

Merkuris, ako nasledovník programu JCDwin, síce priniesol mnohé vylepšenia, ako napríklad automatická komunikácia s CEP, vizuálne ukázanie chyby vo vyplnení alebo v obsahu správy SK906, ale nedokázal sa vysporiadať s niektorými neduhmi, ktoré sa prejavujú v ťažkopádnej a zdĺhavej práci pri vyplňova...

Vážený obchodný partner,

obdobie koronavírusu a karanténne opatrenia s ním spojené priniesli utlmenie a spomalenie všetkých aktivít. Nám však toto obdobie paradoxne pomohlo viacej sa venovať vývojovým prácam na programe MerkurIS a finalizácii úprav, na ktorých pracujeme už dlhšiu dobu.

V najbliž...

Pandémia COVID 19 masívne ovplyvnila celý svet a nečakane zmenila zabehnutý obchodný systém. V dôsledku týchto udalostí došlo k ovplyvneniu obchodu na celom svete, čo sa taktiež prejavuje na zmenách v počtoch obchodných prípadov, ktoré preclievate v našich softvéroch JCDwin a MerkurIS.

V dôsledku...

na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa18.1.2020 (sobota) bude v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu plánovanej realizácie technologických zmien na infraštruktúre, na ktorej sú p...