MerkurIS a eIDAS

Nový kanál pre komunikáciu s IS CEP eIDAS bol spusténý 31. 1. 2021 v skorých ranných hodinách. Táto zmena prináša úplne nový spôsob komunikácie medzi programom MerkurIS a IS CEP. Jednalo o najväčšiu zmenu v komunikácii od doby, kedy bol IS CEP spustený do prevádzky a tieto zmeny sa na obidvoch straných pripravovali viac ako rok. Napriek tomu sme v priebehu nedele používateľov, ktorí majú nepretržitú prevádzku, nezaznamenali žiadne problémy v súvislosti s komunikáciou medzi programom MerkurIS a IS CEP.

Ak máte problémy s odosielaním nových podaní, pred tým ako nás budete kontaktovať, skontrolujte si najskôr svoj systém podľa nasledovných krokov:

1. Skontrolujte a v prípade potreby aktualizujte program MerkurIS na verziu 1.0.189.3630 alebo novšiu

2. Skontrolujte, či máte nainštalovanú verziu D.Suite minimálne 1.0.16 a v prípade potreby ju aktualizujte (najnovšia verzia D.Suite je 1.0.27)

3. Skontrolujte, či máte nainštalovanú Ditec.Cep.Ekr.Interface (Cep.Ekr.App) minimálne 1.0.14 a v prípade potreby ju odinštalujte a aktualizujte (najnovšia verzia je 1.0.14.3)

Podrobnejšie informácie a postupy nájdete v predchádzajúcom článku

Ak sú tieto základné podmienky splnené, postupujte ďalej:

4. Skontrolujte či máte v nastaveniach programu MerkurIS pre všetky používané moduly správne vyplnený "Identifikátor pre el. komunikáciu CEP EKR eIDAS" viď dokumentácia

Previous Post Next Post