Na základe informácie z Finančnej správy SR Vám oznamujeme, že nasadenie nového komunikačného štandardu CEP v súlade s eIDAS, ktoré bolo plánované na 16.1.2021 sa odkladá z dôvodu nepripravenosti zo strany niektorých dodávateľov softvéru.

MerkurIS na zmenu už je pripravený a keď bude známy konečný termín nasadenia nového komunikačného štandardu, budeme publikovať novú verziu programu. O tejto skutočnosti vás budeme informovať.

Finančná správa SR uskutočňuje všetky aktivity vedúce k tomu, aby odklad bol čo najmenší.

Previous Post Next Post