V súvislosti s "Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho společenstva pre atómovú energiu" bolo upravené znenie pravidla PR638 na strane informačných systémov FS SR. Nové znenie pravidla je nasledovné:

Ak je v kóde preferencie nastavená hodnota: "3xx", tak musí byť medzi certifikátmi zadaný jeden z certifikátov (2004, N954, 2003, U045, U048, N864, U031, U058, U059, U067, U068, U069, U071, U090, U091, U095, U096, U097, U110, U111, U112, U116, U117, U118).

Do pôvodného znenia pravidla boli pridané 3 nové certifikáty:

U116 – Potvrdenie o pôvode (článok ORIG. 19) dohody o voľnom obchode medzi EU a UK,
U117 – Vedomosť dovozcu (článok ORIG. 21) dohody o voľnom obchode medzi EU a UK,
U118 - Potvrdenie o pôvode pre viacnásobné zásielky identických výrobkov (článok ORIG. 19) dohody o voľnom obchode medzi EU a UK,

V súvislosti s touto zmenou bola 31. 12.2020 o 17:30 publikovaná nová aktualizácia programu MerkurIS 1.0.188.3553, v ktorej je toto nové pravidlo obsiahnuté.

Previous Post Next Post