Dôležité upozornenie !

Ako sme vás už informovali, od 31. 01. 2021 v čase od 00:00 hod pripravuje Finančná správa SR prechod na podateľňu eIDAS. Aby aj po tomto termíne bolo možné používať program MerkurIS, je potrebné okrem aktualizácie programu splniť aj dve ďalšie podmienky.

Bez splnenia nižšie uvedených 3 podmienok nebude možné po tomto termíne použiť program MerkurIS na odosielanie nových colných podaní !

Čo je potrebné urobiť na každom počítači, na ktorom sa spúšťa MerkurIS

1. Aktualizovať program MerkurIS na verziu 1.0.189.3630 alebo novšiu

2. Skontrolovať, či máte nainštalovanú verziu D.Suite minimálne 1.0.16 (najnovšia je 1.0.27)

3. Skontrolovať, či máte nainštalovanú Ditec.Cep.Ekr.Interface (Cep.Ekr.App) minimálne 1.0.14 (najnovšia je 1.0.14.3)

Podrobnejšie informácie nájdete v predchádzajúcom článku

Previous Post Next Post