Od 31. 01. 2021 pripravuje Finančná správa SR prechod na podateľňu eIDAS. Prechodom agendy v elektronickom colnom konaní do režimu eIDAS bude možné iniciálne podania, teda nové obchodné prípady, odosielať a prijímať len cez nový kanál EKR eIDAS.
Jedná sa o tieto agendy:
• Predbežné colné vyhlásenia podávané pred vstupom tovaru na colné územie (správy SK3XX)
• Tranzit Únie (správy SK0XX)
• Vývoz (správy SK5XX) vrátane podávania el. príloh (SK512)
• Predbežné colné vyhlásenie podávané pred výstupom tovaru z colného územia (správy SK6XX)
• Dovoz (správy SK4XX) vrátane podávania el. príloh (SK412)
• Zabezpečenie colného dlhu (správy SK6XX)

K termínu 31. 01. 2021 v čase od 00:00 hod. bude potrebné, aby všetci používatelia uvedených elektronických služieb finančnej správy v oblasti elektronického colného konania mali vo svojom APV nainštalovanú verziu pre komunikáciu na podateľnu IS CEP cez nový EKR kanál v režime eIDAS .

Čo je potrebné urobiť na každom počítači, na ktorom sa spúšťa MerkurIS

1. Aktualizovať program MerkurIS na verziu 1.0.189.3630 alebo novšiu

2. Skontrolovať, či máte nainštalovanú verziu D.Suite minimálne 1.0.16

3. Skontrolovať, či máte nainštalovanú Ditec.Cep.Ekr.Interface (Cep.Ekr.App) minimálne 1.0.14

Pre kontrolu nainštalovaných verzii D.Suite a Ditec.Cep.Ekr.Interface postupujte nasledovne:

Otvorte okno "Pridať alebo odstrániť programy"

Dajte vyhľadať požadovanú aplikáciu a kliknutím na nájdenú aplikáciu si necháte zobraziť číslo verzie

Ak nie sú nainštalované požadované verzie programov D.Suite a Ditec.Cep.Ekr.Interface je potrebné nainštalovať najnovšie verzie.

Inštaláciu nových verzií môže urobiť váš IT technik podľa dokumentácie alebo v pripade potreby si môžete inštaláciu komponent objednať u nás. Cena za inštaláciu/upgrade podpisových komponent je 27,50 EUR bez DPH.

Prvé spustenie novej verzie programu

Pre použitie komunikácie cez CEP eIDAS je potrebné použiť nový URI identifikátor CEP EKR eIDAS. Podrobnosti o novom identifikátore nájdete v dokumentácii.
Ak v nastaveniach programu chýba jeden alebo viacej identifikátorv CEP EKR eIDAS, MerkurIS na túto skutočnosť pri otvorení agendy upozorní a pokúsi sa pre vašu agendu vygenerovať správny identifikátor. Správnosť identifikátora skontrolujte a uložte ho stlačením tlačítka Uložiť.

Bez uloženého správneho identifikátoru nie je možné po 31. 1. 2021 odosielať do CEP nové doklady

Svoje URI si môžete overiť po prihlásení do schránky na UPVS v nastaveniach viď. Používateľská príručka k elektronickej schránke strana 14 bod. „Informácie o schránke“

V prechodnom období bude plne podporovaný aj existujúci kanál EKR a to výhradne iba v prípade dobiehania rozpracovaných obchodných prípadov, kedy bola začatá elektronická komunikácia cez pôvodný kanál EKR , teda pred spustením kanála EKR eIDAS.

Previous Post Next Post