S platnosťou od 5.1.2021 od 17:00 Finančná správa SR mení znenie pravidla PR004 pre vývozné colné vyhlásenia takto:

PR004
Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "CO" a zároveň Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "10", tak ISO kód krajiny určenia (odsek 17a) musí byť členský štát EÚ (pozri číselník členských štátov EÚ), inak musí byť štát mimo EÚ. Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "EÚ" , tak ISO kód krajiny určenia (odsek 17a) musí byť jeden z AD - Andorra CH- Švajčiarsko IS- Island LI- Lichtenštajnsko NO- Nórsko SJ - Špicberky SM- San Marino TR - Turecko MK- Macedónsko (Od 1.2.2016 bude pridaná a validovaná aj hodnota RS/XS - Srbsko ), GB- Spojené kráľovstvo

Na základe tejto zmeny bude od stanoveného termínu nutné pre export do GB použiť kód deklarácie EU

V súvislosti s touto zmenou bude 5. 1. 2021 tesne pred 17:00 publikovaná nová aktualizácia programu MerkurIS 1.0.188.3556, v ktorej je toto nové pravidlo obsiahnuté.

Previous Post Next Post