Nové cenníky MerkurIS

informujeme Vás, že v súvislosti s preclievaním zásielok nízkej hodnoty (eCommerce) od 1. 7. 2021 sme upravili cenníky používania služieb programu MerkurIS.

Zmeny sú nasledovné:
CENNÍK - Colný program MerkurIS MSP bol pridaný nový, najvyšší typ služby "GIGA"
CENNÍK - Colný program MerkurIS FLAT bol pridaný nový modul "eCommerce"

CENY EXISTUJÚCICH TYPOV SLUŽIEB A MODULOV SA NEMENIA !

Nové cenníky

Previous Post Next Post