na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa že dňa 9.7.2021 (piatok) v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka produkčného portálu eCommerce (Portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie servisného zásahu v rámci optimalizácie IS eCommerce v produkčnej prevádzke.
V čase odstávky portálu eCommerce nebudú pre verejnosť dostupné:

  • portálové služby - prihlásenie, podávanie a spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení v rámci colného konania pre zásielky s nízkou hodnotou
  • elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez podateľnú IS eCommerce.

Ostatných elektronických služieb FS SR v oblasti colnej sa uvedená odstávka nedotýka.

Previous Post Next Post