na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že , že dňa 1.8.2021 (nedeľa) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz(Deklaračný systém), portál eCommerce (elektronické komunikačné rozhranie v rámci služby pre zásielky s nízkou hodnotou) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz, tranzit a predbežných colných vyhlásení, teda nebudú pre verejnosť dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácie cez IS CEP a portál eCommerce.

Dotýka sa to nasledujúcich elektronických služieb:

  • podávanie elektronických colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP“ – elektronická poštová preprava, „eCommerce“ – zásielky s nízkou hodnotou)
  • podávanie elektronických colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP a portálu eCommerce.

Previous Post Next Post