na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa dňa 26.6.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

Zavádzané interné zmeny vo funkčnosti IS FS sú realizované ako príprava k nasadeniu IS eCommerce do produkcie (k 1.7.2021) a v tomto termíne odstávky sa nevyžadujú žiadne zmeny na strane Vašich APV.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb finančnej správy v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP“ – elektronická Poštová preprava )
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

Dôležité upozornenie k termínu 1.7.2021

Zmeny v rámci eDovozu:

K termínu 1.7.2021 (od 00:00 hod.) dochádza k zmene schém komunikačných správ pre vybraté typy správ podľa aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu , ktorá sa dotýka služby:

  • Elektronické colné konanie - systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz – čo zahŕňa spracovanie podaní colných vyhlásení v dovoze a následným spracovaním v štandardnom a zjednodušenom postupe.
    (dochádza k povýšeniu verzií správ SK415 (Dovozné colné vyhlásenie – obchodný tovar) a SK413 (žiadosť o zmenu (pred prijatím) resp. o opravu (po prijatí) dovozného colného vyhlásenia) na verziu 7.

K termínu 1.7.2021 v čase od 00.00 hod. bude potrebné, aby všetci používatelia uvedenej elektronickej služby finančnej správy mali vo svojom APV nainštalovanú novú verziu resp. aktualizované nové schémy pre dotknuté typy správ v rámci elektronickej komunikácie.
Po tomto termíne nebudú pre tento typ elektronickej komunikácie systémami FS prijímané správy so starou verziou komunikačných správ (xsd schém).

V celkovom dôsledku dôjde k nasadeniu zmien v rámci Elektronického colného konania - v zmysle aktualizovanej technickej špecifikácie systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz - verzia 1.13 (posledná aktualizácia dňa 21.6.2021)

Nasadenie IS eCommerce do produkčnej prevádzky:

K termínu 1.7.2021 (od 00:00 hod.) bude nasadený do produkčnej prevádzky systém eCommerce - podanie colného vyhlásenia v dovoze pre zabezpečenie elektronickej výmeny dát medzi deklarantom a finančnou správou SR v rámci eDovoz – eCommerce (pre zásielky nízkej hodnoty) a následným spracovaním colného vyhlásenia.

Dôjde k nasadeniu nového systému – eCommerce v rámci Elektronického colného konania - v zmysle aktualizovanej technickej špecifikácie systému pre automatizáciu dovozu – eCommerce - verzia 1.0 (posledná aktualizácia dňa 21.6.2021)

MerkurIS

Koncom júna 2021 bude uvoľnená nová verzia programu MerkurIS ktorá bude obsahovať nový modul eCommerce. Používatelia, ktorí chcú podávať ECV pre zásielky nízkej hodnoty si musia urobiť aktualizáciu programu. MerkurIS automaticky vykoná aktualizáciu typov schém komunikačných správ, takže po 1.7.2021 bude automaticky zabezpečená aj funkčnosť modulu Dovoz-CV v súlade s novými požiadavkami.

Previous Post Next Post