na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že plánovaná odstávka IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) a portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou) v termíne dňa 18.9.2021 (sobota) v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. BOLA ZRUŠENÁ.

Uvedené IS budú v tomto termíne v plnej prevádzke, bez obmedzení.

Previous Post Next Post