Bola publikovaná verzia 2.2.0.0 programu MerkurIS, ktorá obsahuje nový modul eCommerce pre preclievanie zásielok nízkej hodnoty.

Dokumentácia k novému modulu

Číselníky k eCommerce

V okamihu publikovania novej verzie programu MerkurIS Finančná správa SR ešte nezverejnila nové číselníky k eCommerce, ktoré program pri práci používa. V programe sa preto môžu objaviť dočasné obmedzenia:

  • pri kontrole program vyhlási, že:
    • "Hodnota sa nenachádza v číselníku eCommerce - Povolené HS kódy"
    • "Hodnota sa nenachádza v číselníku eCommerce - Certifikáty"
  • číselník certifikátov je prázdny

Do doby zverejnenia číselníkov na webe Finančnej správy SR je možné tieto chyby ignorovať a doklad odoslať do CEP.
Po zverejnení číselníkov si ich MerkurIS načíta automaticky a program ich dokáže použiť.

Upozornenie 1

Používateľom modulu eCommerce odporúčame aktualizovať program Cep.Ekr.App na najnovšiu verziu 1.0.15. Inštaláciu nových verzií môže urobiť váš IT technik podľa dokumentácie, alebo si ju môžete objednať u nás (platená služba). Po ukončení inštalácie môže byť potrebné v nastaveniach programu Cep.EkrApp opätovne nastaviť proxy tak, ako ho používate.

Upozornenie 2

Keďže komunikácia medzi programom MerkurIS a CEP je pre doklady eCommerce realizovaná v samostatnom komunikačnom kanáli s vlastnou autorizáciou - prihlásením do CEP, bude potrebné aktiváciu elektronickej komunikácie do CEP robiť dvakrát, čo v prípade prihlasovania certifikátom vyžaduje dvakrát prejsť celým prihlasovacím procesom. Z tohoto dôvodu odporúčame prihlasovanie do CEP robiť pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Viacej informácií nájdete v v dokumentácii o konfigurácii.

Previous Post Next Post