Hybridný Seminár/Webinár NCTS P5 v legislatíve a v praxi.

25.06.2024 sme pre používateľov programu MerkurIS uskutočnili Seminár NCTS P5 v legislatíve a v praxi. Z dôvodu vysokého záujmu sme sa dodatočne rozhodli, že prezenčný seminár upravíme na hybridný, ktorý sa bude súčasne streamovať online.

Seminár sa uskutočnil s nasledovným programom:

 1. ÚVOD
  • Prehľad významných zmien v novej fáze 5 projektu NCTS
  • Hlavné zmeny v štruktúre tranzitného vyhlásenia
  • Nové povolenia na zjednodušené postupy
  • Nové role colných úradov
 2. Nové procesy v NCTS
  • Tranzitné vyhlásenie podané pred predložením tovaru
  • Tranzitné vyhlásenie spolu s Predbežným vyhlásením o výstupe z bezpečnostnej zóny
 1. Vývoz nasledovaný tranzitom
  • Potvrdenie výstupu tovaru na základe prepustenia do vonkajšieho tranzitu
  • Potvrdenie výstupu tovaru na základe ukončenia vnútorného tranzitu
 2. Vyplňovanie tranzitného vyhlásenia v NCTS P5
 3. Praktické ukážky zadávania tranzitných vyhlásení v programe MerkurIS
 4. Diskusia

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť.

Na webe je dostupný záznam z webinára

Previous Post Next Post