Odklad spustenia NCTS P5

Na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že termín spustenia NCT P5, ktorý bol plánovaný na 14.7.2024, SA ODKLADÁ. O novom termíne vás budeme informovať ihneď, ako nám bude oficiálne oznámený.

Previous Post Next Post