na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 12.8.2023 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka produkčného portálu eCommerce (Portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie nasadenia systémových aktualizácií do IS eCommerce v produkčnej prevádzke.

V čase odstávky portálu eCommerce nebudú pre verejnosť dostupné portálové služby - prihlásenie, podávanie a spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení v rámci colného konania pre zásielky s nízkou hodnotou a zároveň nebudú pre verejnosť dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez podateľnú IS eCommerce.

Ostatných elektronických služieb FS SR v oblasti colnej sa uvedená odstávka nedotýka.

Previous Post Next Post