Dôležité upozornenie

nedávno sme dostali oznámenie o zmene podpisovej politiky s účinnosťou od 02.10.2021. Zavedenie novej podpisovej politiky si vyžaduje viacej zmien na strane používateľov programu MerkurIS.

Čo je potrebné urobiť aby ste od 02.10.2021 mohli komunikovať s CEP

  1. na každej pracovnej stanici uskutočniť aktualizáciu programu MerkurIS na verziu 2.2.3.0 alebo novšiu. Program môžete aktualizovať štandardným postupom priamo z prostredia programu,
  2. na každej pracovnej stanici zrealizovať inštaláciu potrebných softvérových komponentov a upraviť ich konfigurácie podľa Používateľskej príručky, ktorú pripravila Finančná správa SR.
    Tip od David Plus: pred odinštalovaním aplikácie Cep.Ekr.App, túto najskôr spustite, otvorte "Nastavenia" a poznačte si nastavenia "Proxy" .
  3. Po spustení programu je potrebné obnoviť licenčné informácie - viac informácií nájdete v popise zmien v programe

Dôležité upozornenie: Pre správne fungovanie komunikácie s CEP musia byť urobené všetky 3 kroky.

Zmeny sa môžu zrealizovať už dnes, nie je potrebné čakať do 2.10.2021

V prípade potreby požiadajte vaše IT oddelenie o zrealizovanie potrebných zmien.

Ak si nedokážete potrebné zmeny softvérových komponentov a ich konfiguráciu podľa Používateľskej príručky urobiť vo vlastnej réžii, kontaktujte naše obchodné oddelenie (tel. č. 037-2850080, email: obchod@davidplus.sk ). V dohodnutom termíne vám naši technici na vašom počítači pomocou diaľkového pripojenia uskutočnia všetky potrebné zmeny. Cena za túto službu je 27,50 EUR + DPH za každú pracovnú stanicu.

Previous Post Next Post