na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 2.4.2022 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) a portál eCommerce (portál určený pre elektronické colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie optimalizácie systémového prostredia a inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

V čase odstávky systémov nebude pre verejnosť dostupné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP a portál eCommerce.

Dotýka sa to nasledujúcich elektronických služieb:

 • podávanie colných vyhlásení v režime vývoz a dovoz a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP – elektronická poštová preprava“, „eCommerce - zásielky s nízkou hodnotou“)
 • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
 • doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)
 • doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS eCommerce („EKR- eCommerce“)

V prípade potreby prepustenia tovaru do režimu tranzit v čase odstávky môže obchodná verejnosť uplatniť:

 • havarijné postupy v zmysle povolenia pri zjednodušených postupoch
 • podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

Dôležité upozornenie k termínu 3.4.2022:

K termínu 3.4.2022 (od 00:00 hod.) dochádza k zmene schém komunikačných správ pre vybraté typy správ podľa aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu , ktorá sa dotýka služby:

 • Elektronické colné konanie - systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz – čo zahŕňa spracovanie podaní colných vyhlásení v dovoze a následne spracovanie a odposlanie zásielok/rozhodnutí zo strany colného úradu deklarantovi v štandardnom a zjednodušenom postupe.
  (dochádza k povýšeniu verzií správ SK429A - Rozhodnutie o prepustení tovaru (na verziu 5) a SK470 - Výzva deklarantovi na doplnenie /predloženie dokladov (na verziu 3)).

Čo je potrebné urobiť na každom počítači, na ktorom sa spúšťa MerkurIS

 • Pre zobrazenie dodatočných informácií ohľadom spôsobu kalkulácie colných platieb je potrebné aktualizovať program MerkurIS na verziu 2.2.12.0 alebo novšiu. Nová verzia bude publikovaná dnes.
 • Staršia verzia programu MerkurIS bude funkčná aj po 3.4.2022, iba v nej nebude možné zobraziť dodatočné informácie ohľadom spôsobu kalkulácie colných platieb.

Previous Post Next Post