na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 4.12.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) a portál eCommerce (portál určený pre elektronické colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

Nasadzovaná zmena pre IS eDovoz je v zmysle aktualizovanej technickej špecifikácie - Technická špecifikácia systému pre automatizáciu dovozu – eDovoz – verzia 1.14 (dotýka sa elektronickej komunikácie pri podávaní colných vyhlásení v dovoze – v rámci eDovozu)

V tejto verzii technickej špecifikácie oproti predchádzajúcej verzii (1.13 ) dochádza k úprave dvoch pravidiel - PR610, ktoré je priradené ku komunikačným správam - SK415, SK413 a SK413A a PR708 - ktoré je priradené ku komunikačným správam - SK415, SK413

V čase odstávky systémov nebude pre verejnosť dostupné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP a portál eCommerce.

Dotýka sa to nasledujúcich elektronických služieb:

  • podávanie colných vyhlásení v režime vývoz a dovoz a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP – elektronická poštová preprava“, „eCommerce - zásielky s nízkou hodnotou“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)
  • doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS eCommerce („EKR- eCommerce“)

Čo je potrebné urobiť na každom počítači, na ktorom sa spúšťa MerkurIS

  • Aktualizovať program MerkurIS na verziu 2.2.6.0 alebo novšiu. Nová verzia bola publikovaná dnes.

Previous Post Next Post