Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.0

  • Dovoz predbežné CV
    • Doplnený tlačový výstup
  • Vývoz predbežné CV
    • Doplnený tlačový výstup
    • Oprava detekcie správneho nastavenia identifikátorov pre elektro...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.4

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.3

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.2

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.1

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.0

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...