Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.3

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.2

 • Ostatné
  • Oprava posielania html emailu s prílohami cez SMTP

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.1

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.0

 • Dovoz CV
  • Úprava tlače neprepusteného dokladu
 • Ostatné
  • Možnosť pridať podpis do emailov cez %podpis
  • Opravy nadpisov niektorých tlačových zostáv

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.22.1

 • Dovoz CV
  • Automatické odoslanie emailu po SK429, SK425, SK529A, SK599, SK029 cez SMTP server
 • Tranzit odoslanie
  • Automatické odoslanie emailu po SK429, SK4...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.21.2

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.21.0

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.20.5

 • Dovoz predbežné CV
  • Doplnenie kontrol
  • Fix editácie firiem v TP
  • Možnosť zadefinovať predvolené certifikáty
 • EKCKV
  • Oprava znenia pravidla PR004 (doplnen...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.3

 • Vývoz CV
  • Úprava pravidla PR004 - pridanie UA do EZVO (UA je od 1.10.2022 pod kódom deklarácie "EU")
 • eCommerce
  • Pridaný stĺpec email po SK129A

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.2

 • Fakturácia
  • Oprava editácie číselníka poplatkov