Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.1

 • Dovoz CV
  • Opravené popisy dopravných nákladov

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.0

 • Nová funkcia

  • Možnosť Vyhodnotiť CV s vyžitím "Kalkulačného modulu FS SR"
   Finančná správa SR pripravila pre deklarantov novú službu „Vyhodnotenie CV“. Účelo...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.5

 • Tranzit príjem
  • Úprava formátu zobrazenia Brutto/Netto
  • Úprava importu dokladu OTS z XML
 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.4

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.3

 • Dovoz CV
  • Úprava zobrazenia zložených platieb a ich vzorcov
 • Tranzit príjem
  • Úprava importu dokladu OTS z XML - multiimport
 • Ostatné
  • Do filtra pre st...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.2

 • Tranzit príjem
  • Oprava importu XML správy SK043
 • Ostatné
  • Fix vyhladavania novej aktualizácie

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.1

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.0

 • Dovoz predbežné CV
  • Doplnený tlačový výstup
 • Vývoz predbežné CV
  • Doplnený tlačový výstup
  • Oprava detekcie správneho nastavenia identifikátorov pre elektro...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.4

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.3

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa