Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.4

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.3

 • Dovoz predbežné CV
  • Oprava použitia pola "Prevádzka"

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.2

 • eCommerce
  • Fix spracovanie spravy SK129B.001

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.3.0

 • Dovoz predbežné CV
  • Dopnená podpora pre systém ICS2 - správy SK747, SK757, SK797
 • eCommerce
  • Dopnené zmeny pre verziu 3 (oprava MH a ďalšie)

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.1.1

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.1.0

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa
  • Opravená detekcia internetového pripojenia s použitím http...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.0.7

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.0.6

 • Ostatné
  • Oprava zistenia emailovej adresy kontaktnej osoby

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.0.3

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.0.0

 • Fakturácia
  • Oprava chyby "Privileged instruction"
 • Dovoz CV
  • Oprava zápisu nulovej dopravy do položky a podskupín
  • Úprava zobrazovania desatinných čísiel v...