Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.3.0

  • Ak používate viac užívateľskú verziu, po aktualizácii programu je potrebné obnovi...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.2.1

  • Vývoz - predbežné CV
    • oprava funkčnosti "Hromadných operácií"...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.0.4

  • Dovoz

    • Fix vkladanie certifikatov
  • Vývoz

    • Číslo...