Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.5.0

  • Vývoz - CV
    • Pridaná možnosť otvoriť prílohu z náhladu
  • Výv...

Úprava v nastavení zálohovania

vo verzii 3664 nastala drobná zmena v ukladaní kópie zálohy. Ak mát...

MerkurIS-najvýznamnejšie zmeny vo verzii 1.0.186.3496

Nová funkcia Zálohovanie agendy

V nastaven...