Zmeny v programe

MerkurIS-najvýznamnejšie zmeny vo verzii 1.0.186.3496

Nová funkcia Zálohovanie agendy

V nastaven...