Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.2

 • Tranzit príjem
  • Oprava importu XML správy SK043
 • Ostatné
  • Fix vyhladavania novej aktualizácie

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.1

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.0

 • Dovoz predbežné CV
  • Doplnený tlačový výstup
 • Vývoz predbežné CV
  • Doplnený tlačový výstup
  • Oprava detekcie správneho nastavenia identifikátorov pre elektro...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.4

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.3

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.2

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.1

Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.12.0

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...