Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.21.2

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.21.0

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.20.5

 • Dovoz predbežné CV
  • Doplnenie kontrol
  • Fix editácie firiem v TP
  • Možnosť zadefinovať predvolené certifikáty
 • EKCKV
  • Oprava znenia pravidla PR004 (doplnen...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.3

 • Vývoz CV
  • Úprava pravidla PR004 - pridanie UA do EZVO (UA je od 1.10.2022 pod kódom deklarácie "EU")
 • eCommerce
  • Pridaný stĺpec email po SK129A

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.2

 • Fakturácia
  • Oprava editácie číselníka poplatkov

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.1

 • Dovoz CV
  • Opravené popisy dopravných nákladov

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.19.0

 • Nová funkcia

  • Možnosť Vyhodnotiť CV s vyžitím "Kalkulačného modulu FS SR"
   Finančná správa SR pripravila pre deklarantov novú službu „Vyhodnotenie CV“. Účelo...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.5

 • Tranzit príjem
  • Úprava formátu zobrazenia Brutto/Netto
  • Úprava importu dokladu OTS z XML
 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.4

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.13.3

 • Dovoz CV
  • Úprava zobrazenia zložených platieb a ich vzorcov
 • Tranzit príjem
  • Úprava importu dokladu OTS z XML - multiimport
 • Ostatné
  • Do filtra pre st...