Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii 2.3.0.0

 • Fakturácia
  • Oprava chyby "Privileged instruction"
 • Dovoz CV
  • Oprava zápisu nulovej dopravy do položky a podskupín
  • Úprava zobrazovania desatinných čísiel v...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.29.3

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.29.2

 • Fakturácia
  • Oprava filtrácie pripravených fakturačných služieb
 • Vývoz predbežné CV
  • Zobrazenie priebehu pri importe tovarových položiek
 • Tranzit príjem...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.25.1

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.25.0

 • Ostatné
  • Prílohy e-mailu - možnosť ZIP-ovania do ZIP súboru s heslom
  • Číselník firiem - možnosť zadania požiadavky k firme na ZIP-ovanie príloh s heslom

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.24.0

 • Fakturácia
  • Opravy v dávkach fakturačných služieb firmy v okne pre novú faktúru
  • Úprava vyhľadávania v číselníku poplatkov aj podľa kódu tovaru/služby
 • Vývo...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.3

 • Ostatné
  • Interná zmena v privátnom module ktorý bol vytvorený na zakázku podľa požiadavky užívateľa

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.2

 • Ostatné
  • Oprava posielania html emailu s prílohami cez SMTP

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.1

 • Ostatné
  • Drobné opravy, optimalizácia a čistenie kódu

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.23.0

 • Dovoz CV
  • Úprava tlače neprepusteného dokladu
 • Ostatné
  • Možnosť pridať podpis do emailov cez %podpis
  • Opravy nadpisov niektorých tlačových zostáv