Zmeny v programe

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.3.0

 • Ak používate viac užívateľskú verziu, po aktualizácii programu je potrebné obnovi...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.2.1

 • Vývoz - predbežné CV
  • oprava funkčnosti "Hromadných operácií"...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.2.0.4

 • Dovoz

  • Fix vkladanie certifikatov
 • Vývoz

  • Číslo...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii

...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.6.4

 • Zmena komunikačného reťazca "user agent String"
 • Úprava zobraz...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.6.3

 • Throttle events - eliminácia nadmerného počtu načítania zoznamo...

MerkurIS zmeny vo verzii 2.1.6.1

 • drobné opravy