MerkurIS a Brexit

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len UK“) opustilo Európsku úniu (ďalej len „EÚ“) 31. januára 2020 s prechodným obdobím do 31.12.2020, počas ktorého naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie.
Aj keď k dnešnému dňu ešte stále nie je uzavretá dohoda, ktorá bude upravovať vzájomné obchodné vzťahy, to nemení nič na skutočnosti že od 1. 1. 2021 bude tovar, ktorý sa bude dovážať z UK do EÚ (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do UK (export), podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám.
MerkurIS je od verzie 1.0.188.3532 pripravený aj na spracovanie colných vyhlásení do/z UK. Túto verziu je možné použiť ihneď. Colné doklady ktoré majú uvedený dátum zápisu do 31. 12. 2020 budú uvažovať s UK ako členom EÚ, po tomto termíne už bude UK považované za tretiu krajinu.

Previous Post Next Post