Podpora programu JCDwin bola ukončená k termínu 31. 12. 2020

K tomuto kroku by sme si nedovolili pristúpiť, keby sme pre používateľov programu JCDwin nemali pripravenú vhodnú alternatívu. Alternatívou je nový program MerkurIS, ktorý je už na uvedené zmeny pripravovaný. Dnes, keď už mnoho používateľov prešlo na MerkurIS a hlavne po poslednej výraznej zmene, ktorú sme priniesli v novej verzii MerkurIS 2 si dovolíme tvrdiť, že migrácia z JCDwin na MerkurIS prinesie všetkým používateľom iba pozitíva. Niektorí používatelia, ktorí sa nevedeli prinútiť prejsť na nový program, pretože z tohoto procesu mali obavy boli nakoniec ich internými okolnosťami "prinútení" prechod zrealizovať. Po krátkej dobe, keď sa v novom programe zapracovali, boli spokojní, že prechod absolvovali a skôr ľutovali, že sa k migrácii neodhodlali už dávnejšie.

Na tejto stránke nájdete kompletné informácie prečo sa oplatí prejsť na nový program, popis programu a jeho výhod oproti JCDwin, ako postupovať pri objednaní a spustení nového programu. Taktiež sme pre Vás pripravili niekoľko hodnotení ako zvládli prechod ostatní používatelia, ako aj odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame.

Ak Vám ani táto stránka nepriniesla správnu odpoveď na niektorú z otázok, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Pre plnohodnotnú prácu bolo možné program JCDwin používať do 31.12.2020. Po tomto termíne už tento program nebude aktualizovaný, takže nebude pripravený na zmeny ktoré nastali:
od 1. 1. 2021:

 • Brexit
 • nové pravidlo PR715

od 31. 1. 2021

 • nová komunikácia s CEP v súlade s eIDAS
 • nové správy SK480/SK481 (Právo na vypočutie)

Skúsenosti používateľov, ktorí prešli na program MerkurIS (viď. Ako zvládli prechod na MerkurIS ostatní používatelia), sú jasné - po nainštalovaní MerkurISu a krátkom zaškolení, čo spolu zvyčajne netrvá dlhšie ako 2 hodiny, deklarant okamžite robí nové doklady už v MerkurISe. Po vystavení niekoľkých dokladov a objavení čara automatického načítania a importovania správ z CEPu a vizuálneho zobrazenia chyby "zakódovanej" v správe SK906 sa deklarant zvyčajne už nechce k JCDwin vôbec vrátiť.

Za viac ako 20 rokov si program JCDwin získal veľké množstvo priaznivcov a stal sa najpoužívanejším programom pre colné odbavenie tovaru na Slovensku. Mnoho používateľov oceňovalo flexibilitu a možnosti programu, ktoré colným deklarantom zjednodušovali prácu.

My, ako tvorcovia softvéru, sme však už dlhú dobu sledovali aj problémy, ktoré tento program sprevádzali:

 • stará technológia súborových databáz, pri ktorej sa občas objavuje problém s poškodením databázy
 • zdĺhavá a ťažkopádna práca pri vyplňovaní dokladu
 • absencia automatických funkcií pri komunikácii s CEP
 • zastaraný a chaoticky vyzerajúci vizuálny vzhľad programu

Najmä tieto dôvody nás v roku 2012 inšpirovali pre spustenie vývoja nového programu, ktorý by v plnom rozsahu nahradil zastarávajúci JCDwin. Program MerkurIS sa začal používať v praxi od júla 2017 a veľmi rýchlo si našiel používateľov, ktorí si ho obľúbili. Program je navrhnutý tak, aby bol univerzálne použiteľný pre všetkých deklarantov bez ohľadu na veľkosť firmy a počty dokladov, ktoré vytvárajú. Okamžite po sprístupnení programu ho začali používať hlavne veľké spoločnosti, ktoré vytvárajú veľké množstvá dokladov, pretože im ušetril veľké množstvo práce a času.

Používatelia od začiatku vysoko oceňovali hlavne automatickú sťahovanie a importovanie správ z CEPu, grafické zobrazenie chýb v doklade a v správe SK906, automatickú aktualizáciu číselníkov a pokročilé filtre pre vyhľadávanie dokladov.

V roku 2020 sme priniesli novú verziu programu MerkurIS 2. Kompletne bol prepracovaný vzhľad formulárov a práca s nimi je optimalizovaná na rýchlosť a jednoduchosť. Na rozdiel od JCDwin a prvej verzie MerkurIS, kompletný doklad, vrátane tovarovej položky a podpoložiek (certifikáty, kontajnery atď.), sa vyplňuje v jednom okne. Formuláre všetkých elektronických dokladov majú zjednotený vzhľad a kontrastnejší dizajn.

Program MerkurIS bol vyvíjaný ako priamy nasledovník programu JCDwin a plnohodnotne nahrádza všetky moduly a funkcie programu JCDwin. Okrem toho však prináša mnoho ďalších úprav a nových funkcií, ktoré používateľovi umožňujú zjednodušenie a zrýchlenie práce.

Objednanie programu MerkurIS pozostáva z troch jednoduchých krokov

 1. Ak ešte nie ste rozhodnutí, ktorý platobný model vám lepšie vyhovuje, pomocou našej kalkulačky si vyberte, či je pre Vás vhodnejší:
  • MerkurIS MSP mesačná platba podľa počtu vytvorených dokladov a položiek (tento produkt už dnes využíva prevažná väčšina používateľov)
   Ak používate program JCDwin MSP spoplatňovaný mesačne podľa počtu dokladov a položiek, prechod na MerkurIS MSP je cenovo neutrálny, t.j. pri používaní programu MerkurIS bude výška vašej mesačnej platby taká istá, ako bola pri používani programu JCDwin (samozrejme ak zostanú zachované počty dokladov a položiek). V tomto prípade môžete hneď pokračovať na krok 2.
  • MerkurIS FLAT - fixná platba podľa zvolených modulov a počtu používateľov. Platí sa zvyčajne 6 mesiacov vopred.
 2. Po výbere si voľbou Objednať MSP alebo Objednať FLAT otvorte objednávkový formulár
 3. Vyplňte a odošlite objednávkový formulár. Program MerkurIS môžete začať používať od dátumu aktivácie, ktorý ste zadali v objednávke.
Poznámky
 • Pri prechode na MerkurIS odporúčame súbeh oboch programov asi počas doby 2 – 3 týždne. Prípady, ktoré sa otvoria v JCDwin sa tu aj dokončia a nové, ktoré sa začnú v MerkurISe sa už spracujú v ňom. Obidva programy môžu byť nainštalované v tom istom počítači súčasne.
 • Pred odoslaním objednávky sa rozhodnite, či budete program inštalovať sami, alebo si u nás objednáte platenú inštaláciu na diaľku, vrátane krátkeho zaškolenia. Rozhodovanie vám môžu uľahčiť informácie uvedené v časti Môžeme si program inštalovať sami ?
 • V objednávke nezabudnite uviesť dátum, od ktorého máme deaktivovať program JCDwin
 • Do programu MerkurIS je možné z programu JCDwin preniesť číselník firiem a vlastný sadzobník. Doklady z JCDwin sa do MerkurIS neprenášajú, s výnimkou zopár dokladov ktoré budú slúžiť pre vytvorenie prvých dokladov pomocou kópie.

Inštalácia programu aj s databázou na jeden počítač je jednoduchý proces, ktorý zvládne váš správca IT alebo technicky zdatný používateľ. Po inštalácii nasleduje vytvorenie agendy a nastavenie systému a hneď potom je program pripravený na použitie. Celý proces nezvykne trvať dlhšie ako dve hodiny.

V komplikovanejších prípadoch, kedy sa program inštaluje na viacej staníc, databáza je na samostatnom serveri, prípadne počítačová infraštruktúra je zabezpečená na vyššej úrovni, proces môže byť komplikovanejší a môže trvať dlhšie. Váš správca IT systému, si musí preštudovať technické podmienky a postup, ktorý nájde v dokumentácii. Ak mu ani po preštudovaní dokumentácie nie je niečo jasné, kľudne nás môže kontaktovať.

Ak si na vlastnú inštaláciu programu netrúfate, môžete si ju objednať u nás (viď časť Ako objednať program MerkurIS). Podmienkou pre inštaláciu je možnosť pripojenia na počítač/počítače pomocou vzdialeného prístupu. Pre inštaláciu je potrebné mať oprávnenia administrátora.


Prechod zo starého programu JCDWin na MerkurIS prebehol v našej spoločnosti cca za 14 dní, už po 5 pracovných dňoch sme spracovávali vývozné colné vyhlásenie iba v MerkurISe, dovozy nám dobiehali cca ešte 2-3 pracovné dni. Po 2 týždňoch sme JCDWin prestali používať úplne. Naše skúsenosti s prechodom z programu JCDWin na program MerkurIS sú veľmi priaznivé, pozitívne hodnotíme najmä, že MerkurIS komunikuje s CEP-om za nás, čo nám vytvára časovú úsporu. Graficky je program MerkurIS prehľadnejší, štatistiky sú zrozumiteľnejšie, MerkurIS pracuje rýchlejšie, vyhľadávanie dát v programe je užívateľsky zrozumiteľné. V zásade hodnotím program MerkurIS ako veľmi vydarený software produkt, s ktorým sa nám veľmi dobre pracuje.
ALPE EUROSERVICE s.r.o.
Mgr. Milena Bobeková, PhD.


Prechod z JCDwin na MerkurIS bol u nás dosť náhly, nakoľko skoro mesiac pred plánovaným prechodom počas dňa prestal fungovať JCDwin a nemali sme na výber, museli sme začať používať MerkurIS. Napriek tomu že to bolo také razantné, a museli sme si zvyknúť na nový vzhľad programu a umiestnenie údajov sa nám podarilo za pár dní úplne prejsť na prácu v MerkuriSe bez väčších problémov a časovej náročnosti čo aj mňa príjemne prekvapilo. Síce prvá verzia nebola úplne bez závad, ale spoločne s programátormi sme to zvládli. Pozitívum vidím aj v tom, že pri MerkurIS-e je vzájomná komunikácia s programátormi a môžeme žiadať úpravy na mieru, čo nám veľmi uľahčí našu prácu. Moje zhrnutie je to, že práca s MerkurISom je prehľadná a efektívna. V každom prípade z pohľadu deklaranta verzia Merkuris spľňa požiadavky na rýchlosť, efektivitu a prehľadnosť oveľa viac ako predchádzajúca verzia JCDWIN
METRANS /Danubia/, a.s
Andrea Hervayová


Úprimne sa priznám, mali sme obavy z prechodu na MerkurIS a stále sme to odkladali. Po čase sme boli okolnosťami prinútení na prechod na MerkurIS. Prechod bol úplne bezproblémový a vôbec nám nechýbali staré "kópie" dokladov. Po dvoch - troch dňoch sme sa plne oboznámili s novými obrazovkami a funkciami programu a dnes banujeme, že sme sa k prechodu neodhodlali skôr. Po uverejnení poslednej verzie sme si istý, že prechod bude ešte jednoduchší a kto si ju vyskúša, nebude sa chcieť k "starému" programu vrátiť.
ESTERO spol. s r.o
Lubomir Hlozka


Program MerkurIS je pre užívateľa prehľadnejší vďaka jednotlivým jeho vylepšeniam. Komunikácia s centrálnym elektronickým priečinkom sa sťahuje automaticky, pričom jednotlivé správy sú farebne odlíšené. Veľkou výhodou je colný sadzobník a možnosť vlastného colného sadzobníka, do ktorého si deklarant môže dopĺňaťcolné kódy, popis a certifikáty. Pri viacpoložkovom doklade sú automaticky rozpočítané celkové náklady na jednotlivé položky, vypočítaná je výška cla a colného dlhu. Program automaticky urobí kontrolu dokladu a upozorní deklaranta na chybu pri jeho vyplnení. Celý doklad je zobrazený na jednej strane, nie je potrebné sa preklikávať do hlavičky a doplnkových tlačív, čo ušetrí deklarantovi čas. Program MerkurIS je oproti programu JCDwin prehľadný, flexibilný, ušetrí nám veľa času a pomáha nám pri každodennej práci. So spoločnosťou David Plus s.r.o. máme niekoľkoročnú spoluprácu pre jej seriózny prístup, odbornú pomoc a rýchle jednanie.
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.


V JCD win som pracoval 8 rokov a aj napriek tomu ze uz som ho poznal naspamat nebal som sa vyzvy prejst na novy program. Samozrejme ze prvotne obavy tam boli, hlavne uplne iny priestor. No stacilo mi par dni pracovat v novom programe a vracat do stareho programu sa mi vobec nechcelo. Program sa dostane rychlo pod kožu. Pracu zjednodusuje a urychluje. Vyhodou je automaticke nacitavanie sprav, automaticke nahratie novych kurzov a vela vela dalsich pomocok, funkcii, ktore ulahcuju deklarantsku pracu.
Maurice Ward & Co. s.r.o.
Róbert Malcho


Merkuris sme začali používať od 01.06.2019 . Predtým sme robili s JCD Win a pri prechode sa priznám , že dievčatá vo firme videli Merkuris zbežne asi 3-4 krát v máji ,keď som im ukazoval , ako vypadá grafika programu . Mali obavy ,že na toto sa nedá privyknúť ,že sú tam iné ovládania ,a nedá sa klikať tabelátorom atď ,atď . Samé výhovorky ,aby sa nemuseli učiť nové veci . Tak som zavelil ,že od.01.06.2019 prechádzame na tvrdo na Merkuris . Poviem vám ,že prechod zvládli bez problémov za jeden (1) deň . Spočiatku to nahadzovanie išlo trošku pomalšie ,ale dnes sa to nedá porovnať . Merkuris je spôsobmi ovládania a jednoduchosťou triedenia dokladov pre nás jednoznačnou voľbou . Keď sa vraciam k nejakým starým prípadom v JCD Win , tak si len pomyslím, že ako sme to vtedy vlastne mohli zvládať . Poviem vám , nemenil by som späť . Merkuris je No.1.
Setra Slovakia,s.r.o.
Peter Uhrin


Prechod z JCDwin na MerkurIS sme uskutocnili este v roku 2017. Aj ked pocas tejto doby sa vyskytli nejake chybičky a program prebehol drobnymi upravami, celkovy dojem z prostredia a funkcii, ktore poskytuje novy program je velmi privetivy k uzivatelovi. Praca v nom je ovela rychlejsia, intuitivnejsia. Jednotlive odseky su vo vsetkych moduloch usporiadane co najzhodnejsie, logicky naväzujúce na seba, editacia jednoducha s co najmensim poctom klikov. V programe su zakomponovane aj klavesove skratky, ktore velmi zjednodusili uzivanie programu. Skvela funkcia-hromadne operacie-posluzi pri editacii vo viacpolozkovom doklade ci uz v dovoze, alebo vyvoze. Rozne moznosti filtracie dokladov zvysuje komfort prace s novym programom MerkurIS. Vrele odporucam vsetkym, ktori vahaju s prechodom na novy softver.
SO&VA, s.r.o.
Solovic Radoslav


Program Merkuris používame cca rok a pol. Oproti pôvodnému programu JCD Win ide o zásadnú zmenu , a to v prepojení jednotlivých modulov, ktoré využijú hlavne držitelia povolení Schváleného príjemcu, Schváleného odosielateľa a povolenia na Dočasné uskladnenie. Treba v ňom však dotiahnuť ešte určité veci ohľadne evidencie zabezpečenia colného dlhu. Inak v tomto smere poskytuje program Merkuris neporovnateľne väčší komfort. Okrem toho poskytuje aj o mnoho viac možností vo vytváraní štatistických zostáv. Medzi lákavé vychytávky programu patrí automatické sťahovanie správ a takzvané „ hromadné operácie „, čo ocenia deklaranti pri nahadzovaní viacpoložkových prípadov. Pri prechode na tento nový program treba rátať s tým , že rozloženie polí je iné a treba si naň dlhšie zvykať, programu by pomohlo lepšie podsvietenie aktívneho pola a deaktivácia políčok, ktoré deklarant nikdy nevyplňuje. Napriek určitým menším výhradám, ktoré sa však priebežne v programe dolaďujú, k pôvodnému programu JCD Win by sme sa už nevrátili.
Nieten Zollservice
Alena Grgačová


Megra s.r.o. – sme špedičná spoločnosť , poskytujeme colno-deklaračné služby širokému okruhu firiem po celom Slovensku. S programom MerkurIS pracujeme už od júna 2019. Samozrejme aj my sme mali určité obavy s prechodom na nový colný program MerkurIS. Každý náš zákazník chce mať svoje zásielky preclené čo najrýchlejšie – to pozná každý z Vás – no a ako skĺbiť rýchlu prácu a prechod na nový program? Jednoducho, musíte sa iba rozhodnúť, že sa do toho pustíte. Samozrejme, že sme začali s jednoduchými dovozmi, vývozmi, a samozrejme s takými zásielkami, na ktoré nečakal za dverami zákazník. Výhody nového programu sa prejavili veľmi rýchlo. Jasné, že sme na začiatku frflali a točili hlavou nad niektorými riešeniami.... Zvyk je železná košeľa.... A potom sme si samozrejme zvykli na nové veci. Najdôležitejšie čo by sme Vám chceli povedať je, že po prvom dni sme si povedali, že do starého programu by sme sa nevrátili za žiadnych okolností. Vylepšovať veci sa vždy dajú, ale výhody MerkurIS-u sú nesporné. Už len to, že nemusíte načítavať elektronické správy, je úžasný komfort, vždy máte prehľad v akom stave sa váš prípad nachádza. Posledné vylepšenie sa volalo „Hromadné operácie“ – aj toto by bolo nutné trochu zjednodušiť – ale ušetrí veľa mravenčieho prepisovania tých istých údajov. Takže MerkurIS jednoznačne odporúčame.
Megra s.r.o.
Renata Flachbartová


Prechod na MarcurIS bol u nás prvotne spojený s potrebou zlepšiť prehľad o spracovaných prípadoch, kde sme chceli využiť jeho ďaleko lepšie možnosti reportingu oproti JCDWin, čo nám značne uľahčuje fungovanie hneď v niekoľkych smeroch. Naproti tomu denný uživatelia programu, teda deklaranti, mali obavy najmä zo zmeny samotného layoutu a teda obavy z predĺženia spracovávania colných prípadov. Na úplnom začiatku to naozaj chcelo aby si deklaranti pozreli online príručky na stránkach David plus, aby sa oboznámili s možnosťami MercurIS-u a jeho novým funkciámi oproti programu JCDWin, ale celkovo po prechode na MercurIS jendoznačne prevládajú dlhodobé pozitíva oproti iba krátkodobým negatívam.
UPS SCS (Slovakia) s.r.o.
Martin TychanskyMerkurIS vyzerá ináč, ako JCDwin. Prečo ste zmenili vzhľad programu?

Uvedomujeme si, že kompletne nový vzhľad programu a formulárov prináša komplikácie tým používateľom, ktorí sú zvyknutí na starý program. Pri návrhu nového programu sme dlho diskutovali, či pôvodný vzhľad zachovať (aj so všetkými neduhmi a problémami), alebo priniesť úplne nové prostredie aj za cenu možného počiatočného odmietania zo strany konzervatívneho používateľa.

Rozhodnutie o kompletnej zmene vzhľadu dnes hodnotíme ako veľmi správne nie len my, ale, a to je najdôležitejšie, chvália ho samotní používatelia. Nový grafický interfejs je ergonomicky optimalizovaný, používa sa intuitívne a všetci používatelia nám potvrdili, že si naň zvykli veľmi rýchlo a dobre sa v ňom pracuje.


Naučím sa pracovať v novom prostredí?

Skúsenosti používateľov sú také, že učiaca krivka programu MerkurIS je veľmi rýchla a strmá. Na začiatok je vhodné do programu naimportovať niekoľko starších dokladov, ktoré sa použijú pre vytvorenie nových dokladov kópiou.
Reálne skúsenosti ako prebiehala migrácia u iných používateľov nájdete v časti: Ako zvládli prechod na MerkurIS ostatní používatelia


Pri pohľade na nový program mi chýba mnoho vecí, na ktoré som bol zvyknutý

Tento nesprávny dojem vzniká iba preto, že v programe MerkurIS sme použili inú, modernejšiu filozofiu práce s dokladom. Nič podstatné nechýba, naopak, mnoho vecí bolo pridaných a zautomatizovaných. Po krátkom zaučení (a hlavne prijatí zmien užívateľom) je práca podstatne jednoduchšia a hlavne rýchlejšia.
Úspech migrácie závisí od prístupu používateľa. Migrácia z JCDwin na MerkurIS sa dá prirovnať k výmene bicykla za motorku. V prvom okamihu používateľ nevidí, čo je na motorke navyše, ale naopak, hľadá na nej veci, na ktoré je zvyknutý a preto sa mu zdá, že na motorke mnoho vecí chýba. Sám užívateľ sa môže rozhodnúť, ako ku zmene pristúpi:

 • buď sa môže pri každom použití motorky sťažovať, že tam nemá fľašku na pitnú vodu, chýba tam taký pekný zvonček, ktorý jemne cvrlikal a najhoršie je, že tam nie sú žiadne pedále, ako má ten stroj vôbec rozbehnúť...
 • alebo sa rozhodne zmenu prijať a o pár okamihov si bude užívať "vietor vo vlasoch" a hlavne rýchle dosiahnutie cieľov cesty s menšou námahou.


Ako dlho bude trvať, kým môžeme začať pracovať v novom programe

Po odoslaní objednávky (viď časť Ako objednať program MerkurIS) nasleduje inštalácia programu. V optimálnom prípade, ak program inštalujeme aj s databázou na jeden počítač, celý proces aj s krátkym zaškolením trvá do dvoch hodín. Po tejto dobe deklarant okamžite začne nové doklady robiť už v novom programe.
Pri prechode na MerkurIS odporúčame súbeh oboch programov asi počas doby 2 – 3 týždne. Prípady, ktoré sa otvoria v JCDwin sa tu aj dokončia a nové, ktoré sa začnú v MerkurISe sa už kompletne spracujú v ňom.
Možnosť použiť spočiatku obidva programy súbežne má aj blahodárny psychologický efekt - keby sa deklarant obával, že bude mať s použitím nového programu problém (čo sa však nestáva), má pocit bezpečia, že stále má k dispozícii starý známy JCDwin.


Budem mať v novom programe všetky staré doklady z JCDwin?

Pre uľahčenie nábehu na nový program doporučujeme preniesť zopár starých dokladov (4-5 pre každý modul) ktoré budú v MerkurISe slúžiť pre vytvorenie prvých dokladov pomocou kópie.

Ostatné staré doklady z JCDwin sa do MerkurIS neprenášajú. Pri prechode na MerkurIS odporúčame súbeh oboch programov asi počas doby 2 – 3 týždne. Prípady, ktoré sa zahájili v JCDwin sa tu aj dokončia a nové, ktoré sa začnú v MerkurISe sa už spracujú v ňom. Obidva programy môžu byť nainštalované v tom istom počítači súčasne.

Ak po uplynutí doby súbežnej práce stále zostane v JCDwin niekoľko starých dokladov, ktoré nebudú ukončené, tieto si môžete naimportovať do MerkurIS a dokončiť už v novom programe.

Číselník firiem a vlastný sadzobník z programu JCDwin je možné do programu MerkurIS preniesť.


Môžeme si program MerkurIS najskôr vyskúšať ?

Samozrejme, je to možné. Inštalačný súbor programu si môžete stiahnuť z našich stránok. Bez zaregistrovania vami vytvorenej agendy bude fungovaťako demo verzia. Po zaregistrovaní agendy sa zmení na plnú verziu.
Skúsenosti nám však ukazujú, že testovanie programu MerkurIS býva často iba zbytočnou stratou času.

 • Na testovanie nového programu zvyčajne deklarant nemá čas
 • Na testovanie nie je dôvod, protože
  • MerkurIS jednoducho funguje lepšie ako JCDwin
  • po spustení programu MerkurIS bude ešte program JCDwin krátku dobu funkčný za účelom ukončenia starých obchodných prípadov/dokladov. Deklarant ho v prípade núdze môže použiť aj pre vystavenie nového dokladu.
 • Najhladšie prešli na nový program tí deklaranti, ktorí do toho "skočili rovnými nohami".


Radi by sme prešli na program MerkurIS čo najskôr, ale už máme predplatenú aktualizáciu a technickú podporu programu JCDwin na dlhšie obdobie vopred.

V objednávke uvediete dátum, ku ktorému chcete program JCDwin ukončiť. Následne nás môžete požiadať o vystavenie dobropisu na alikvotnú časť nevyužitej predplatenej sumy a táto vám bude vrátená na váš učet. Kedže sa jedná o opravu základu dane podľa §25 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, o dobropis nás musíte požiadať písomne, stačí emailom.


Ako ukončím rozpracované doklady ktoré nestihnem uzavrieť v JCDwin?

Doklady ktoré neboli dokončené v programe JCDwin je možné jednoduchou operáciou naimportovať do programu MerkurIS, kde sa zobrazia v takom stave, v akom sa nachádzajú v CEP. Ďalej je možné pokračovať v práci s týmito dokladmi už v programe MerkurIS. Viacej informácií nájdete v dokumentácii


Prečo sa nový program volá MerkurIS ?

Merkúr bol starorímsky boh obchodu. Jeho okrídlenú berlu má v znaku viacej colných správ v rôznych krajinách okrem Slovenska aj Česko, Španielsko, Čína, Ukrajina, Rusko Moldavsko...
Pridaním IS (Informačný Systém) vznikol názov MerkurIS.