MerkurIS 2 - nový dizajn programu

Merkuris, ako nasledovník programu JCDwin, síce priniesol mnohé vylepšenia, ako napríklad automatická komunikácia s CEP, vizuálne ukázanie chyby vo vyplnení alebo v obsahu správy SK906, ale nedokázal sa vysporiadať s niektorými neduhmi, ktoré sa prejavujú v ťažkopádnej a zdĺhavej práci pri vyplňovaní dokladov .
Pri práci s dokladom je potrebné neustále otváranie a zatvárania okien tovarovej položky a následne otváranie ďalších okien podskupín, ako sú certifikáty a podobne. Na dosiahnutie požadovanej zmeny v doklade je potrebný veľký počet klikov myšky čo zdržiava pri práci.

Z uvedených dôvodov už dlhšiu dobu pracujeme na redizajne programu. Nový program prináša urýchlenie práce a súčasne zvýšenie prehľadnosti a zjednotenie vizuálneho vzhľadu dokladov. V týchto dňoch prebiehajú ostré testy nového programu v reálnom používaní. V krátkej dobe predpokladáme publikovanie novej verzie.

Už teraz si v prvom inštruktážnom videu môžete pozrieť niektoré novinky, ktoré nový program prináša. Celá miniséria videí má za úlohu pripraviť používateľov na nový program a poukázať na zmeny v spôsobe práce, aby rýchlo zvládli zmeny a aby čo najrýchlejšie mohli začať profitovať z výhod, ktoré nová verzia prináša.

Prechod na MerkurIS 2 - 1. časť

Prehľad zmien v programe

Prechod na MerkurIS 2 - 2. časť

Nové konštrukčné prvky a ich použitie pri vyplňovaní dokladu

Prechod na MerkurIS 2 - 3. časť

Záväzok ručiteľa
Množstvo tovaru
Rozpočítavanie dopravných nákladov

Ďalšie videá budú publikované v najbližších dňoch.