JCDwin - Osvedčená klasika

V súčasnosti je už nahradený programom MerkurIS

Popis programu JCDwin

Nástupca komerčne veľmi úspešného programu JCD pre DOS (viac ako 4.000 inštalácií) ešte viac zjednoduší život colným deklarantom. Program JCDwin je autorizovaný Colným riaditeľstvom SR a je určený pre 32 aj 64 bitové operačné systémy.

Sedem rokov práce s programom JCD DOS nám prinieslo množstvo inšpirácií a skúseností. Veľa času sme venovali počúvaniu požiadaviek našich užívateľov a všetky tieto skúsenosti sa prejavovali v zmenách programu, ktorý sa týmto spôsobom priebežne menil v súlade s legislatívnymi zmenami a požiadavkami našich zákazníkov.
Program JCDwin, na rozdiel od programu JCD DOS, umožňuje prácu v počítačovej sieti, elektronickú komunikáciu s colnou správou cez internet pomocou voliteľných modulov (NCTS, ECKv).

Kľúčové vlastnosti programu JCDwin

Vytvorené colné doklady sú uložené na pevnom disku počítača. Kedykoľvek je možné ich vytlačiť, zmeniť, prípadne použiť ako vzor pre vytvorenie dokladu nového. Doklady je možné zoraďovať a prehľadávať podľa rôznych kritérií: Dátum, Odosielateľ, Príjemca, Vývoz/Dovoz a v prípade, ak viac užívateľov pracuje na jednom počítači, prípadne na počítačovej sieti, aj podľa jeho mena.

umožňuje zvoliť správny variant programu a plnohodnotne pracovať tak samostatnému deklarantovi na jednom počítači, ako aj súčasne viacerým deklarantom zdielať vytvorené doklady a číselníky na počítačovej sieti pri zachovaní potrebnej bezpečnosti a ochrany údajov.

rozširujú možnosti programu

cez internet priamo z prostredia programu, vrátane možnosti aktualizácie kurzov podľa kurzového lístka ECB cez internet

na Taric a kalkulačný modul CRSR

do ktorého je každá deklarovaná položka zaradená automaticky, takže pri jej opätovnom deklarovaní ju máte okamžite k dispozícii. Možnosť filtrovania položiek podľa autora alebo identifikátora urýchľuje prácu pri veľkom počte položiek

s použitím USB kľúča.

skracujú dobu potrebnú na vyplnenie príslušného odseku na sekundy.

na jednotlivé položky podľa pomeru hrubej hmotnosti príjemne urýchli prácu.

JCD s veľmi širokými možnosťami zadania výberových parametrov Vám dajú odpoveď na otázky, ako : V akej hodnote sme doviezli (vyviezli) tovar od (pre) firmy XY v období od... do...? Koľko sme pritom zaplatili poplatkov za CLO, DPH, DPR, SPD ? Program umožňuje počítať platby pre EXIM banku, Fond... , tlačiť zostavu pre poisťovňu UNION ...

 • Začínať z čistého dokladu
 • Kopírovať starý doklad ako vzor
 • Využiť niektorý z pripravených tzv. vzorových dokladov - nová možnosť pre často vytvárané druhy dokladov.

umožňuje chrániť vstup do programu, triediť a filtrovať doklady a položky vlastného sadzobníka podľa autora, ktorý ich vytvoril.

bol od základu prepracovaný. Uskutočnením štyroch krokov v interaktívnom režime zabezpečíte spoľahlivé nastavenie tlačiarne pre požadované tlačivo. Pre každý druh colného tlačiva môžete uložiť viacej nastavení pre prípad, že máte tlačivá od rôznych dodávateľov, ktoré nie sú úplne zhodné.

je vždy zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.

Základná obrazovka
Základná obrazovka

Systém je vhodný pre

 • colných deklarantov
 • odbytové a zásobovacie oddelenia firiem
 • špedičné firmy
 • pre každého kto uskutočňuje export a import tovaru, alebo prichádza do styku s colnou problematikou

Systémové požiadavky programu

Pre zabezpečenie správnej činnosti je potrebné, aby počítač, na ktorom je program JCDwin nainštalovaný, spĺňal nasledovné požiadavky:

Hardwarové požiadavky

 • počítač PC kompatibilný
 • procesor s jedným jadrom 2,0 GHz (alebo ekvivalent) a vyššie
 • RAM minimálne 512 MB (podľa požiadaviek operačného systému aj viac)
 • 50 Mb voľného miesta na disku, z ktorého bude program spúšťaný (server)
 • 20 Mb voľného miesta na disku stanice, z ktorej bude program spúšťaný
 • farebný monitor, minimálne rozlíšenie 1024x768, doporučené 1280x1024 a viac
 • ihličková tlačiareň v dobrom technickom stave (z dôvodu nutnosti používať samoprepisujúce formuláre pre vývoz/dovoz (aj doplnkové), nie je možné tlačiť doklad na laserovej tlačiarni alebo tlačiarni typu Ink Jet, ani na ihličkovej tlačiarni, ktorej technický stav nie je dobrý)

Operačný systém

Odporúčané systémy:

 • Windows 8.1 a novšie

Nepodporované systémy:

 • Windows 8 a staršie

Iné požiadavky:

 • Pripojenie na internet